PROPOSTES PELS PRIMERS DIES D’ESCOLA/PROPUESTA PARA LOS PRIMEROS DÍAS DE ESCUELA

CATALÀ

DOCUMENT AMB 21 PROPOSTES PELS PRIMERS DIES D’ESCOLA:

Clica al següent enllaç:

PROPOSTES PELS PRIMERS DIES D’ESCOLA (CAT)

 

CASTELLANO

DOCUMENTO CON 21 PROPUESTAS PARA LOS PRIMEROS DÍAS DE ESCUELA: 

Clica en el siguiente enlace:

PROPUESTAS PARA LOS PRIMEROS DÍAS DE ESCUELA (CAST)

 

 

Marona de colors_mami de colores 🙂

Anuncis

REUNIÓ AMB FAMÍLIES / REUNIÓN CON FAMILIAS

POST EN CATALÀ

 

REUNIÓ AMB FAMÍLIES

Tots els punts i temes que trobareu en el següent document, són aportacions i propostes que he recollit amb la vostra ajuda. Són participacions i contribucions recollits tant a facebook com a instagram i missatges privats per ambdues xarxes. Dir que no a tothom ens funciona el mateix, i totes les opcions són vàlides i bones. Si alguna cosa no ens funciona, no passa res, sempre podem rectificar, tornar enrere, i tornar a començar per la opció que creiem millor, la qüestió és provar quin opció ens va millor.

Descarrega clicant a sobre:

Reunions famílies CAT

 

CATALÀ

 

Fins aquí aquest súper post (crec que és el més llarg que he escrit mai) sobre les reunions amb les famílies.

Totes i cada una de les aportacions ens fan enriquir. Gràcies per la vostra col·laboració. De ben segur que d’aquí sortiran un milió d’idees, totes vàlides, totes encertades. Important parlar i debatre amb els/les nostres companys i companyes, amb el nostre cicle, amb el claustre, amb l’equip directiu, i poder anar tots a una.

Moltíssimes gràcies!!! Ha estat un post llarg d’elaborar, espero que en gaudiu i si en feu servei o us ha aportat alguna cosa, deixeu el vostre comentari.

Les meves aportacions sobre les reunions, estan a destacats d’instagram on vaig fer uns quants stories, els podreu trobar allà.

Un cop més, moltes gràcies!!!

Marona de colors 🙂

 

 

POST EN CASTELLANO

REUNIÓN CON FAMÍLIAS

Todos los puntos y temas que encontraréis en el siguiente documento, son aportaciones y propuestas que he recogido con vuestra ayuda. Son participaciones y contribuciones recogidas tanto en facebook como en instagram y mensajes privados por las dos redes. Decir que no a todo el mundo nos funciona lo mismo, y totas las aportaciones son válidas y buenas. Si alguna cosa no nos funciona, no pasa nada, siempre podemos rectificar, volver atrás, y volver a empezar por la opción que creamos mejor, la cuestión es probar qué opción nos va mejor.

Descarga clicando aquí:

Reunión famílias CAST

CASTELLÀ

 

Y hasta aquí este súper post (creo que el más largo que he escrito hasta ahora)  sobre las reuniones con las familias.

Todas y cada una de las aportaciones nos enriquecen. Gracias por vuestra colaboración. Seguro que de aquí saldrán un millón de ideas, todas válidas, todas acertadas. Es importante hablar y debatir con nuestros/as compañeros y compañeras, con el ciclo, con el claustro, con el equipo directivo, y poder ir todos a una..

¡Muchísimas gracias! Ha sido un post largo de elaborar, espero que lo disfrutéis y si lo utilizáis u os aporta alguna cosa, dejéis vuestro comentario.

Mis aportaciones sobre las reuniones, están en destacados de instagram donde hice unos cuantos stories, los encontraréis allí

Una vez más, ¡muchas gracias!

 

Marona de colors_mami de colores 🙂

BINGO DE LLETRES/BINGO DE LETRAS

POST EN CATALÀ

BINGO DE LLETRES

Proposta de lectoescriptura manipulativa a través del joc  DEL BINGO!!

Qui no ha jugat mai al bingo? Aquí un bingo DIY amb cartolines amb lletres.

 Què treballem amb el BINGO de lletres?

 • Aprenem les lletres
 • Identifiquem les lletres
 • Repassem les lletres
 • Capacitat d’atenció i concentració
 • Paciència
 • Normes de joc
 • Motricitat fina + pinça (per agafar els petits objectes de fusta i col·locar sobre les lletres.

Edat recomanada:

 • Una proposta ideal per a treballar a partir de 4-5 anys.

Materials a utilitzar:

 • En comptes de tatxar les lletres (que es podria fer amb retolador), utilitzem lletres de colors o de fusta. Es poden utilitzar pedretes, taps, monedes imantades, fitxes tipus parxís, oca, monedes de fusta, etc.

 

Elaboració cartrons:

 • Els cartrons són taules amb 12 lletres. Estan retallats i enganxats sobre fulls de colors, així estalviem imprimir amb color. Després es plastifica tot junt.

thumbnail_image5

DESCARREGA AQUÍ:

Cartrons lletres

Si t’ha agradat aquest post, tel’l descarregues o el comparteixes amb algú, diga-ho o deixa el teu comentari, serà una manera de saber que t’ha agradat i que l’utilitzaràs.

Gràcies,

Marona de colors 🙂

 

POST EN CASTELLANO

BINGO DE LETRAS

Propuesta de lectoescritura manipulativa a través del juego DEL BINGO!!

¿Quién no ha jugado nunca al bingo? Aquí un bingo DIY con cartulinas con letras.

¿Qué trabajamos con el BINGO de letras?

 • Aprendemos las letras
 • Identificamos las letras
 • Repasamos las letras
 • Capacidad de atención y concentración
 • Paciencia
 • Normas de juego
 • Motricidad fina + pinza (para coger los pequeños objetos de madera y colocar encima de las letras).

 

Edad recomendada:

 • Una propuesta ideal para trabajar a partir de 4-5 años.

Materiales a utilizar:

 • En vez de tachar las letras (que se podría hacer con rotulador), utilizamos letras de colores o de madera. Se pueden utilizar piedrecitas, tapones, monedas imantadas, fichas tipo parchís, oca, monedas de madera, etc.

 

Elaboración cartones:

 • Los cartonés son tablas con 12 letras. Están recortadas y enganchadas sobre hojas de colores, así ahorramos imprimir en color. Después se plastifica todo junto.

thumbnail_image5

DESCARGA AQUÍ:

Cartrons lletres

Si te ha gustado este post, te lo descargas o lo compartes con alguien, dilo o deja tu comentario, será una manera de saber que te ha gustado y que lo utilizas.

Gracias,

Marona de colors_Mami de colores 🙂

BINGO

CATALÀ

BINGO DE NÚMEROS

Heus aquí una proposta de matemàtiques manipulatives a través del joc, EL BINGO!!

Qui no ha jugat mai al bingo? Aquí un bingo DIY amb cartolines amb números del 0 al 9 i de l’1 al 20.

Què treballem amb el BINGO?

 • Capacitat d’atenció i concentració
 • Identificació números
 • Paciència
 • Normes de joc
 • Motricitat fina + pinça (per agafar els petits objectes de fusta i col·locar sobre els números).

Edat recomanada (a més edat, més dificultat):

 • Una proposta ideal per a treballar a partir de 3-4 anys, números del 0 al 9. A partir de 5 anys, números de l’1 al 20, al 30,…

Materials a utilitzar:

 • En comptes de tatxar els números (que es podria fer amb retolador), utilitzem cercles de fusta. Es poden utilitzar pedretes, taps, monedes imantades, fitxes tipus parxís, oca, etc.

thumbnail_F9DBD210-A941-45F5-84CA-7BE2EC74E43F

*Les peces petites de fusta tallades en cercles, són de la botiga Joguines Ecològiques de Vic.

Elaboració cartrons:

 • Els cartrons són taules amb 12 números. Estan retallats i enganxats sobre fulls de colors, així estalviem imprimir amb color. Després es plastifica tot junt.

 

DESCARREGA BINGOS:

Cartrons del 0 al 9

Cartrons del 0 al 20

Cartrons del 10 al 20

 

Si t’ha agradat aquest post, te’l descarregues o el comparteixes amb algú, diga-ho o deixa el teu comentari, serà una manera de saber que t’ha agradat i que l’utilitzaràs.

Gràcies,

Marona de colors 🙂

 

CASTELLÀ

BINGO DE NÚMEROS

Pues aquí una propuesta de matemáticas manipulativas a través del juego, EL BINGO!!

¿Quién no ha jugado nunca al bingo? Aquí un bingo DIY con cartulinas con números del 0 al 9, del 10 al 20, y del 0 al 20.

¿Qué trabajamos con el BINGO?

 • Capacidad de atención y concentración
 • Identificación números
 • Paciencia
 • Normas de juego
 • Motricidad fina + pinza (para coger los objetos pequeños de madera y colocar encima de los números).

Edad recomendada (a más edad, más dificultad):

 • Una propuesta ideal para trabajar a partir de 3-4 años, números del 0 al 9. A partir de 5 años, números del 1 al 20, al 30,…

Materiales a utilizar:

 • En vez de tachar los números (que se podría hacer con rotulador), utilizamos círculos de madera. Se puede utilizar piedrecitas, tapones, monedes imantadas, fichas tipo parchís, oca, etc.

thumbnail_F9DBD210-A941-45F5-84CA-7BE2EC74E43F

*Las piezas pequeñas de madera cortadas en círculos, son de la tienda Joguines Ecològiques de Vic.

Elaboración cartones:

 • Los cartonés son tablas con 12 números. Están recortadas y enganchadas sobre hojas de colores, así ahorramos en imprimir en color. Después se plastifica todo junto.

 

DESCARGA BINGOS:

Cartrons del 0 al 9

Cartrons del 0 al 20

Cartrons del 10 al 20

 

Si te ha gustado este post, te lo descargas o lo compartes con alguien, dilo o deja tu cometnario, será una manera de saber que te ha gustado y que lo utilizas.

Gracias,

Marona de colors_Mami de colores 🙂

 

TURISME PEDAGÒGIC/TURISMO PEDAGÓGICO

POST EN CATALÀ

 

TURISME PEDAGÒGIC

En què consisteix el turisme pedagògic?

El turisme pedagògic consisteix a visitar altres centres. És un intercanvi d’experiències pedagògiques amb altres centres i escoles. Un aprenentatge per mirar i veure noves metodologies, nous espais, maneres d’organització diferent, aules, ambients, racons… i és que jo sempre dic que de tots i de tothom podem aprendre.

Aquestes visites pedagògiques ens ajuden als docents a reflexionar sobre la pràctica educativa.

A continuació trobareu 3 documents per veure i descarregar si ho desitgeu:

Enllaç 1: Llistat escoles per fer Turisme Pedagògic

Enllaç 2: Llistat de formacions + visites pedagògiques

Enllaç 3: Fotografies de centres

 

Som-hi!!!

Escoles que m’heu fet arribar, on realitzen visites guiades pels docents, ordenades per ordre alfabètic.

Enllaç 1, clica a sobre: 

Llistat escoles per fer Turisme Pedagògic (CAT)

transporte-trafico-diseno-vehiculos_24877-49980

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIONS + VISITES PEDAGÒGIQUES

I a continuació, un llistat de centres i escoles on a part de fer formació també fan visites pedagògiques al seu espai:

Enllaç 2, clica a sobre:

Llistat formacions (CAT)

Diverse group of kids drawing on a blackboard

 

FOTOS ESCOLES TURISME PEDAGÒGIC

Enllaç 3, clica a sobre:

FOTOS TURISME PEDAGÒGIC

icono-camara-analogica_23-2147511482

 • Si t’ha agradat aquest post, deixa un comentari.
 • Compartir ens fa grans!

 

Marona de colors_mami de colores.

 

POST EN CASTELLANO

 

TURISMO PEDAGÓGICO

¿En qué consiste el turismo pedagógico?

El turismo pedagógico consiste en visitar otros centros. Es un intercambio de experiencias pedagógicas con otros centros y escuelas. Un aprendizaje para mirar y ver nuevas metodologías, nuevos espacios, maneras de organización diferente, aulas, ambientes, rincones… y es que yo siempre digo que de todo y de todos podemos aprender.

Estas visitas pedagógicas nos ayudan a los y las docentes a reflexionar sobre la práctica educativa.

A continuación encontraréis 3 documentos para ver y descargar si lo deseais:

Enlace 1: Listado escuelas para hacer Turismo Pedagógico

Enlace 2: Listado de formaciones + visitas pedagógicas

Enlace 3: Fotografías de centros

 

Vamos allá!!!

Escuelas que me habéis hecho llegar, donde realizan visitas guiadas para l@s docentes, ordenadas por orden alfabético.

Enlace 1, clica encima: 

Llistat escoles per fer Turisme pedagògic (CAST)

transporte-trafico-diseno-vehiculos_24877-49980

 

FORMACIONES + VISITEA PEDAGÓGICAS

Y a continuación, un listado de centros y escuelas donde además de formación también realizan visitas pedagógicas en su espacio:

Enlace 2, clica encima:

Llistat formacions (CAST).

Diverse group of kids drawing on a blackboard

 

FOTOS ESCUELAS TURISMO PEDAGÓGICO

Enlace 3, clica encima:

FOTOS TURISME PEDAGÒGIC

icono-camara-analogica_23-2147511482

 • Si te ha gustado este post, deja un comentario,
 • Compartir nos hace grandes!

 

Marona de colors_mami de colores.

 

Coses d’una mestra d’infantil i primària…/ Cosas de una maestra de infantil i primaria…

POST EN CATALÀ

Coses d’una mestra d’infantil i primària…

diuen (alguns/es) que faré 2 mesos de vacances.

Avui estic feliç i alhora sento pena… feliç perquè he caminat 9 mesos al costat de 25 petits que m’han robat el ❤️ pena perquè m’han quedat coses per fer amb ells.

Però visualitzo i confio que els retrobaré al setembre 🔮 (univers escolta’m! 🙏🏻).

En aquests 9 mesos (un embaràs, vaja!), s’ha gestat una complicitat, una amistat, un vincle especial amb cada un d’ells.

Te’ls estimes, vaja si te’ls estimes! Mires enrere, fas balanç del curs i buf…

No tot ha estat de color rosa, recordo l’aniversari del meu fill, estava contenta pel seu aniversari, però un infant em tenia el pensament pres, com t’arribes a preocupar perquè a casa seva estan passant un mal moment. I durant el curs estàs a l’aguait. O t’amoines perquè no saps si un altre infant té menjar a casa seva, i estàs contenta perquè saps que almenys a l’escola farà un àpat calent. I t’emociones i plores per la impotència i la frustració de no poder fer res més. Un altre petit, un dia plora sense tu saber el perquè, motxiles carregades, que ja pesen a les seves esquenes i penses, només són nens/es. T’impliques massa, em diuen a casa… i jo els hi dic: -només tracto com m’agradaria que em tractessin a mi, o com m’agradaria que tractessin els meus fills si els passés res semblant.

I passen les setmanes i vas coneixent els infants, saps el què els agrada, i busques per pinterest mil idees, fas captures de pantalles, tens el mòbil més ple de recursos que de fotos dels teus fills, adaptes materials, en crees de nous, i no te n’adones i se’t fa la 1 de la nit quasi a diari…

Passa la tardor, un període d’adaptació de mestra i alumnes i viceversa. Arriba el Nadal entre bogeries i presses perquè sembla que s’acabi el món i en realitat només s’acaba l’any. Tornes i tot són presses per gaudir d’una setmana boja com és el carnaval, i després sant jordi, i després final de curs! Aquí sí que s’acaba l’any per nosaltres, correm que encara ens queda…! Avaluacions, memòries, informes (sort que no fem àlbums ni tapes d’àlbums). Si fos per mi ni informes faria 😪

I entre tot això no has deixat de formar-te, de fer turisme pedagògic, de fer cicles pedagògics, tot en hores fora del teu horari, de dissabtes que deixes d’estar amb la teva família, tot perquè t’agrada la teva feina, no pels 2 mesos que diuen que tenim de vacances.

L’escola demà quedarà buida de nens i nenes, però no de mestres. I encara queden dies de feina, i si volguéssim tindríem feina per tot l’estiu, som així d’apassionats, i després quan acabes, més formació, que et pagues de la teva butxaca, of course, però tu vols aprendre el millor per donar també el millor.

I amb una mica de sort arriba el patiment de cada any, cap al 2x de juliol hi ha un súper aplicatiu que et diu on seràs el curs vinent, i mentre es va obrint t’encomanes a Déu i tots els sants que has ignorat durant l’any, però aquell dia els necessites més que mai.

I amb una mica de sort tot surt com tu vols, i el teu cap es transforma com quan una dona embarassada veu el seu positiu per primera vegada (vès quina comparació!), el seu cap ja comença a programar el curs següent, i així, no parant mai, i et plantes a l’agost.

Però eps! Tenim 2 mesos de vacances! Però no per això som afortunats, som afortunats perquè estimem la nostra feina, i en aquests 2 mesos que segons alguns/es diuen que fem, podem continuar sent apassionats i podem continuar buscant tot el que ens fa falta per començar un setembre amb plena energia, amb les piles carregades i tot apunt per tornar a estimar i recollir i fer crèixer a tots els infants que vinguin a la nostra aula. 💫

Amb tot l’amor i afecte.

Marona de colors 🌈

___________________________________

POST EN CASTELLANO

Cosas de una maestra de infantil y primaria, dicen (algun@s) que haré 2 meses de vacaciones.

Hoy estoy feliz y a la vez siento pena… feliz porque he caminado 9 meses al lado de 25 peques que me han robado el ❤️ pena porque me han quedado cosas por hacer con ell@s.

Pero visualizo y confio que me reencontraré con ell@s en septiembre 🔮 (universo escúchame! 🙏🏻).

En estos 9 meses (un embarazo, vaya!), se ha gestado una complicidad, una amistad, un vínculo especial con cada un@ de ell@s.

Los amas, vaya si los amas! Miras atrás, haces balance del curso y buf…

No todo ha sido de color rosa, recuerdo el cumpleaños de mi hijo, estaba contenta por su cumpleaños, pero un peque de la escuela me tenía el pensamiento preso, como te llegas a preocupar porque en si casa estan pasando un mal momento. Y durante el curso no bajas la guardia. O te preocupas porque no sabes si otr@ peque tiene comida en su casa, y estas contenta porque sabes que almenos en la escuela comerà un plato caliente. I te emocionas y lloras por la impotencia y la frustración de no poder hacer nada más. Otr@, un día llora sin saber el motivo, mochilas cargadas y piensas, solo son niñ@s. Te implicas demasiado, me dicen en casa… y yo les respondo: -solo trato como me gustaría a mi que me trataran, o como me gustaría que tratasen a mis hijos si les pasará algo parecido.

Y pasan las semanas y vas conociendo l@s peques, sabes lo que les gusta, y buscas por pinterest mil ideas, haces capturas de pantallas, tienes el móvil más lleno de recursos que de fotos de tus hijos, adaptas materiales, creas de nuevos, y sin darte cuenta se te hacen la 1 de la noche casi a diario…

Pasa el otono, un periodo de adaptación de maestra y alumnos y viceversa. Llega Navidad entre locuras y prisas porque parece que se termina el mundo y en realidad solo se termina el año. Vuelves y todo son prisas para disfrutar de una semana loca como es el carnaval, y después san jordi, y luego final de curso! Aquí sí que se termina el año para nosotr@s, corramos que aún nos queda…! Avaluaciones, memorias, informes (suerte que no hacemos álbumes ni tapas de álbumes). Si fuera por mi ni informes haría 😪

Y entre todo esto no has dejado de formarte, de hacer turismo pedagógico, de hacer ciclos pedagógicos, todo en horas fuera de tu horario, de sábados que dejas de estar con tu família, todo porque te gusta tu trabajo, no por los 2 meses que dicen que tenemos de vacaciones.

La escuela mañana quedará vacía de niños y niñas, pero no de mestr@s. Y aún quedan días de trabajo, y si quisiéramos tendríamos trabajo para todo el verano, somos así de apasionad@s, y después cuando terminas, más formación, que te pagas de tu bolsillo, of course, pero tu quieres aprender lo mejor para dar también lo mejor.

Y con un poco de suerte llega el sufrimiento de cada año, hacia el 2x de julio hay un súper aplicativo que te dice donde estarás el curso que viene, y mientras se va abriendo, tu vas suplicando a Dios y todos los santos que has ignorado durante el año, pero aquel día los necesitas más que nunca.

Y con un poco de suerte todo sale como tu quieres, y tu cabeza se transforma como cuando una mujer embarazada ve su positivo por primera vez (vaia qué comparación!), su cabeza ya empieza a programar el curso siguiente, y así, no parando, y te plantas en agosto.

Pero, eps! Tenemos 2 meses de vacaciones! Pero no por eso somos afortunados, somos afortunados porque amamos nuestro trabajo, y en estos 2 meses que según algun@s dicen que hacemos, podemos continuar siendo apasionados y podemos continuar buscando todo lo que nos hace falta para empezar un septiembre con energía plena, con las pilas cargadas y todo apunto para volver a amar y recojer, para hacer crecer a tod@s l@s niños y niñas que vengan a nuestra aula. 💫

Con todo el amor y el afecto.

Marona de colors_mamidecolores 🌈

OPO KIT Examen (CAT I CAST).

POST EN CATALÀ

Les “opos” són aquí mateix! Si t’hi presentes, potser et pot ser d’ajuda aquest “kit” pel dia de l’examen (per a que no et deixis res).

clica a sobre: opo kit examen cat

I amb tota la “tranquil·litat” que puguis, intenta:

 • Dormir i descansar bé la nit abans
 • No t’atipis gaire la nit abans
 • Intenta estar al lloc de l’examen 30 minuts abans

“La confiança en un mateix és el primer esglaó per ascendir per l’escala de l’èxit”. Emerson.

Molta sort!!!

Marona de colors 🙂

 

POST EN CASTELLANO

Las “opos” ya estan aquí mismo! Si te presentas, a lo mejor te puede ser de ayuda este “kit” para el día del examen (para que no te dejes nada).

clica aquí encima: opo kit examen CAST

Y con toda la “tranquilidad” que puedas, intenta:

 • Dormir y descansar bien la noche antes
 • No cenar mucho la noche antes
 • Intenta estar en el lugar del examen 30 minutos antes

“La confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito”. Emerson.

Mucha suerte!

Marona de colors_mami de colores

 

10 OpoConsells/10 OpoConsejos

POST EN CATALÀ

10 OPOCONSELLS

“A menos que creáis en vosotros mismos, nadie lo hará; este es el consejo que conduce al éxito”. J. D. Rockefeller

A pocs dies per l’inici de les oposicions, he volgut fer aquest post per donar ànims a tots i totes els/les que us presenteu.

Primer de tot, dir-te que una oposició no et defineix com a persona, ni com a professional, però és la “prova” que tenim muntada en aquest país, i mentre no modifiquin o eliminin aquest procés, no toca altre remei que passar-lo, però passar-lo tan bé com puguem/sapiguem.

10 OpoConsells per presentar-te a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent:

 1. La CONFIANÇA, creu en tu mateix. En aquest procés de preparar-te per les oposicions, de ben segur has tingut moments en que has estat motivat/da i engrescat/da a tot, però altres potser ha aparegut el cansament, el desànim o la desmotivació. És normal, estàs sota pressió, som persones. Però quan apareguin aquests pensaments negatius, STOP! Aquests pensaments els has de transformar en pensaments positius JA!

 Ni ets un fracàs, ni pensis que suspendràs, no pensis que no servirà de res, ni res per l’estil, perquè aquests pensaments no et duran enlloc. Els pensaments negatius ens posen pedres al camí, no ens porten enlloc.

Transforma els pensaments negatius en positius:

 • Jo puc!
 • Segur que ho aconseguiré!
 • Sóc capaç de superar aquesta situació!
 • Tot anirà bé, tot va bé!

Els pensaments positius ens ajuden a aconseguir els nostres objectius!

 

“La confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito”. Emerson

D’aquest primer Opoconsell, esdevé el segon:

 1. Actitud POSITIVA des del principi fins al final: Si et cal posa’t algun vídeo al començar el dia o abans de posar-te a estudiar de persones que transmetin actitud positiva, però de ben segur que d’això ja ens saps!

Hi ha un senyor, en Víctor Küppers que d’això en sap molt, i ell diu: “El coneixement i l’habilitat sumen, però l’actitud MULTIPLICA”.

 1. Surt a passejar, que et toqui l’aire: És clar que tenim dret a veure-ho negre, però un moment només, no entris en un bucle de negror que no et portarà enlloc. Quan et passi això surt a passejar, fes una pausa, respira profundament, fes el que el cos et demani (ja ens entenem).

 1. Respira: Hi ha tècniques de respiració profunda. Busca àudios que t’ajudin a respirar tranquil·lament. Si ho vas practicant, abans de posar-te davant del tribunal o fer l’examen escrit, ja ho tindràs tant integrat que abans de res podràs fer una respiració profunda per dur a terme el que sigui amb una mica més de tranquil·litat.

 1. Relaxa’t: A l’igual que les tècniques de respiració, també hi ha tècniques de relaxació. Hi ha àudios curtets. A mesura que vagis practicant la relaxació o meditació, la teva capacitat de relaxació anirà creixent i millorant dia a dia. Quan això passa, seràs capaç de relaxar-te en poca estona.

 1. Estigues tranquil/tranquil·la: Sentir-te tranquil/tranquil·la, t’ajudarà a concentrar-te millor.

 1. Descansa: Quan estiguis estudiant, recorda’t de fer pauses. I dorm les hores que necessitis. Ni 8, ni 10, ni 6, cada persona és diferent. Descansa les hores que tu creus que necessites per què el teu cos i la teva ment estiguin bé.

 1. Pren consciència de com està la teva ment, el teu cos, com et sents, i sigui el que sigui el que sentis, reconeix-ho i transita pel que et demani el teu cos, el teu cap. I llavors, sempre pots utilitzar algun opoconsell de relaxació, respiració, etc.

 1. Atura’t i mira si ho tens tot enllestit, repassa els temes, si la programació necessita algun retoc.

“No es el plan lo que importa, sino la planificación”. Graeme Edwards.

 1. Si tu creus que una plaça és per tu, és que hi ha una plaça per tu, no hi ha res IM-POSSIBLE!

hombre-que-salta-sobre-imposible-o-posible-sobre-acantilado-fondo-puesta-sol-idea-concepto-negocio_1323-266

Confia, ho faràs bé, t’has esforçat molt i el teu esforç es veurà recompensat. Molta sort!!!

Marona de colors 🙂

Si t’ha agradat aquest post, pots deixar el teu comentari. Et convido a subscriure’t al blog si es que encara no el segueixes, així estaràs al dia de tots els posts que vagi publicant.

Gràcies!!

 

POST EN CASTELLANO

 

10 OPOCONSEJOS

“A menos que creáis en vosotros mismos, nadie lo hará; este es el consejo que conduce al éxito”. J. D. Rockefeller

A pocos días para el inicio de las oposiciones, he querido hacer este post para dar ánimos a tod@s l@s que os presentáis.

Ante todo, decirte que una oposición no te definí como persona, ni como profesional, pero es la “prueba” que tenemos montado en este país, y mientras no lo modifiquen o lo eliminen no toca otro remedio que pasarlo, pero pasarlo lo mejor que podamos/sepamos.

10 OpoConsells para presentarte a la convocatoria de concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente:

 1. La CONFIANZA, cree en ti mismo/a. En este proceso de preparación a las oposiciones, seguro que en algunos momentos has estado motivado/a y con ganas de todo, pero en otras ocasiones a lo mejor ha aparecido el cansancio, el desánimo o la desmotivación. Es normal, estás bajo presión, somos personas. Pero cuando aparezcan estos pensamientos negativos, STOP! Estos pensamientos tienes que transformarlos en pensamientos positivos YA!

 

Ni eres un fracaso, ni pienses que suspenderás, no pienses que no servirá de nada, ni nada por el estilo, porque estos pensamientos no te llevaran a ningún sitio. Los pensamientos negativos nos ponen piedras en el camino, no nos llevan a ninguna parte.

Transforma los pensamientos negativos en positivos:

 • Yo puedo!
 • Seguro que lo conseguiré!
 • Soy capaz de superar esta situación!
 • Todo irá bien, todo va bien!

 

Los pensamientos positivos nos ayudan a conseguir nuestros objetivos!

 

“La confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito”. Emerson

De este primer Opoconsejo, deviene el segundo:

 1. Actitud POSITIVA des del principio hasta el final: Si lo necesitas ponte algún vídeo para empezar el día o antes de ponerte a estudiar, de personas que transmitan actitud positiva, pero seguro que de esto tú ya sabes!

Hay un señor, Víctor Küppers que de esto sabe mucho, y él dice: “El conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud MULTIPLICA”.

 1. Sal a pasear, que te toque el aire: Claro que tenemos derecho a verlo todo negro, pero solo un momento, no entres en un bucle oscuro que no te llevará a ninguna parte. Cuando te pase esto sal a pasear, haz una pausa, respira profundamente, haz lo que el cuerpo te pida (ya nos entendemos).

 1. Respira: Hay técnicas de respiración profunda. Busca audios que te ayuden a respirar tranquilamente. Si lo vas practicando, antes de ponerte delante del tribunal o hacer el examen escrito, ya lo tendrás tan integrado que antes de nada podrás hacer una respiración profunda para llevar a cabo lo que sea con un poco más de tranquilidad.

 1. Relájate: Al igual que las técnicas de respiración, también hay técnicas de relajación. Hay audios cortitos. A medida que vayas practicando la relajación o meditación, tu capacidad de relajación irá creciendo y mejorando día a día. Cuando esto pasa, serás capaz de relajarte en poquito tiempo.

 1. Estate tranquilo/a: Sentirte tranquilo/a, te ayudará a concentrarte mejor.

 1. Descansa: Cuando estés estudiando, recuerda hacer pausas. Y dormir las horas que necesites. Ni 8, ni 10, ni 6, cada persona es diferente. Descansa las horas que tú crees que necesitas para que tu cuerpo y para que tu mente estén bien.

 1. Toma consciencia de como está tu mente, tu cuerpo, como te sientes, y sea lo que sea lo que sientas, reconócelo y transita por lo que te pida el cuerpo, tu cabeza. Y luego, siempre puedes utilizar algún opoconsejo de relajación, respiración, etc.

 1. Párate y mira si lo tienes todo listo, repasa los temes, si la programación necesita algún retoque.

“No es el plan lo que importa, sino la planificación”. Graeme Edwards.

 1. Si tú crees que una plaza es para ti, es que hay una plaza para ti, no hay nada IM-POSIBLE!

hombre-que-salta-sobre-imposible-o-posible-sobre-acantilado-fondo-puesta-sol-idea-concepto-negocio_1323-266

Confía, lo harás bien, te has esforzado mucho y tu esfuerzo se verá recompensado. Mucha suerte!

Marona de colors_Mami de colores 🙂

 

Si te ha gustado este post, puedes dejar tu comentario. Te invito a suscribirte al blog si es que aún no lo sigues, así estarás al día de todos los post que vaya publicando.

Gracias!!

35 CONTES SOBRE LA MORT I LA PÈRDUA / 35 CUENTOS SOBRE LA MUERTE Y LA PÉRDIDA

POST EN CATALÀ

Parlar de la mort ens costa, sobretot si n’hem de parlar amb els infants o joves. Ens pot ser difícil saber com poder ajudar a un infant davant una pèrdua, però des de la meva poca experiència en aquest tema, crec que el llenguatge que hem d’emprar és un llenguatge que ells puguin entendre. Sóc del parer que (quasi bé) tot se’ls pot explicar  adequat a l’edat i les necessitats de cada infant, amb respecte, amor i molt acompanyament. No m’estenc més.

Arran d’un missatge que vaig rebre a l’instagram on em demanaven si coneixia algun conte que ajudés a explicar la mort a nens/es de 4 anys, de seguida vaig demanar “ajuda” als seguidors d’aquesta xarxa. I va ser impressionant la resposta.

Finalment, vaig decidir recollir cada proposta i fer-ne un post per tenir un recull per pares, mares, docents i infants sobre com tractar el tema de la mort i les situacions de dol amb els nens i nenes.

Contes que parlen de la mort, de la resiliència, del dol, del cicle de la vida, la superació, l’acceptació, l’enyorança, l’amor. Contes per assimilar les emocions, reconèixer-les i acceptar-les.

 

35 CONTES SOBRE LA MORT I LA PÈRDUA:

Un parell de cosetes:

 1. Dir que quasi tots aquests contes també els trobaràs en castellà excepte 4 o 5.
 2. Alguns contes tenen un comentari a sota, comentaris de seguidors d’instagram que van fer la seva aportació i van deixar un comentari sobre el conte proposat.

 

1. Col·lecció d’emocions de Salvatella. De Mireia Canals.

Edat recomanada: De 2 a 8 anys.

Comentaris: Era per a més grans, on un dels contes treballava la mort i el dol.

 

2. “L’estrella de la Laura”. De Klaus Baumgart.

Edat recomanada: A partir de 3 anys.

Lestrella-de-la-Laura

 

3. “Així és la vida”. De Ana-Luisa Ramírez.

Edat recomanada: A partir de 3 anys.

Comentaris: Pels més menuts.

51GVPO18ULL._SX258_BO1,204,203,200_

 

4. “Quan a vaca se li va posar papallona al nas”. De Susana Rico Calleja.

Edat recomanada: A partir de 3 anys.

9788494069024

 

5. “Sempre”. De Ana Galán i Marta Sedano.

Edat recomanada: A partir de 3 anys.

9788499068572

 

6. “Jo sempre t’estimaré”. De Hans Wilhelm.

Edat recomanada: A partir de 3 anys.

Comentaris: Parlen de la mort de la mascota i és útil per introduir.

41mjYgojSSL._SX258_BO1,204,203,200_

 

6. “T’estimaré sempre, petitó”. De Debi Gliori.

Edat recomanada: 3 anys.

1540-1 (1)

 

8.”L’ocell mort”. De Margaret Wise Brown.

Edat recomanada: 3-4 anys.

51x7lG1GLeL._SX403_BO1,204,203,200_

 

9. “L’illa de l’avi”. De Benji Davies.

Edat recomanada: De 3 a 6 anys.

edition-71738-236x212

 

10. “El cor i la botella”. De Oliver Jeffers.

Edat recomanada: De 3 a 6 anys.

9788494267123

 

11.“L’avi de l’osset”. De Nigel Gray i Vanessa Cabban.

Edat recomanada: 4 anys.

L-AVI-DE-L-OSSET-i1n608730

 

12.“No és fàcil, petit esquirol!”. D’Elisa Ramón i Rosa Osuna.

Edat recomanada: 4 anys.

portada ok.indd

 

13. “L’arbre dels records”. De Britta Teckentrup.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

9788494369186

 

14. “La carícia de la papallona”. De Christian Voltz.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

couv

 

15. “Adéu flap”. De Monstserrat Duran, Conxa Pérez, Anna Russinyol y Mariona Vilarrassa.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

9788493811969_0

 

16. “Sempre al teu costat”. De Carlota Iglesias i Àngels Ribas.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

Comentaris: El va escriure un pare a la seva filla abans de morir. Ho tracta amb un fil invisible.

9788448938437

 

17. “El talismà de la Luna”. De Maryorie Dantagnan i Jorge Barudy.

Edat recomanada: Entre 4 i 8 anys.

Comentaris: Molt recomanable.

9788426726964

 

18. “L’amiga invisible”. De Mireia Canals.

Edat recomanada: De 4 a 8 anys.

azalak

 

19. “Efímera”. De Stéphane Sénégas.

Edat recomanada: De 4 a 8 anys.

Comentaris: Molt maco.

9788416003648-e1518441487729

 

20. “Quan xiula l’avi”. De César Barceló Francés i Clara Berenguer Revert.

Edat recomanada: De 4 a 9 anys.

Quan_xiula_l_avi_5661df4024715

 

21. “El buit”. De l’Anna Llenas.

Edat recomanada: A partir de 5 anys.

buit 

22. “Bona nit, avi!”. De Roser Bausà.

Edat recomanada: 5 anys.

Comentaris: Molt bonic. Un avi que està malalt decideix anar-se’n als núvols per apagar i encendre les estrelles.

wloge_producto_principal_0536producto-mKO7xn3W0O4E3GJ9

 

23. “Més enllà del gran riu”. Armin Beuscher i Cornelia Hass

Edat recomanada: 5-6 anys.

9788426133755

24. “Per què el petit Elefant Rosa es va posar trist i com va tornar a somriure”. De Monika Weitze i Eric Battut.

Edat recomanada: 6 anys.

9788426134776

 

25. “Què ve després del mil?”. De Anette Bley.

Edat recomanada: 6 anys.

9788492696000

 

26. “Un poema a la panxa”. D’Eulàlia Canal.

Edat recomanada: A partir de 6 anys.

41-kpeK7QdL._SX348_BO1,204,203,200_

 

27. “Sempre t’estimaré”. De Robert Munsch.

Edat recomanada: A partir de 6 anys.

51alnkuujRL._SX258_BO1,204,203,200_

 

28. “El llarg viatge de Nanuk”. De Toni Cabo.

Edat recomanada: A partir de 6 anys.

(04) C_El-llarg-viatge-de-Nanuq.indd

 

29. “La Júlia té un estel”. De Eduard Jose i Valentí Gubianas.

Edat recomanada: A partir de 6 anys.

31Oysdn7PJL._BO1,204,203,200_

 

30. “On és el iaio?”. De Mar Cortina i Amparo Peguero.

Edat recomanada: A partir de 6 anys.

31NFkm1pvkL._BO1,204,203,200_

 

31. “La gota d’aigua”. De Inés Castel-Branco.

Edat recomanada: Més de 7 anys.

La-gota-daigua-coberta-CAT

 

32. “Estirar la pota”. De Babette Cole.

Edat recomanada: 8-10 anys.

81fWiFKAArL

 

33. “L’estany dels ànecs pobres”. De Fina Casalderrey.

Edat recomanada; 8-12 anys.

Comentaris: És d’un avi que prepara la seva néta per quan no hi sigui…

1540-1

 

34. “El senyor mort dins una avellana”. De Eric Maddern.

Edat recomanada: De 9 a 12 anys.

Comentaris: Cal revisar per quina edat és recomanat.

9788498011678

 

35. “L’àvia Pepa”. De Júlia Martín i Dámaris Gelabert. Cançó del Disc: Emocions i Sentiments. Contes i Cançons.

Comentaris: És un conte molt bonic que parla de la mort, fins i tot hi ha la gravació del conte (veu) i una cançó sobre el conte.

81wEnXMnGAL._SS500_

I per finalitzar, us deixo un enllaç a aquest articles de l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, amb consells molt interessants de, “Com explicar la mort als nens?”.

https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/com-explicar-mort-als-nens

Si tot aquest post creus que et serà útil, deixa el teu comentari. T’agrairé que em donis la teva opinió o aportació. I si encara no estàs subscrit al blog, t’animo a fer-ho!

Gràcies, Gràcies i Gràcies!

Marona de colors 🙂

 

POST EN CASTELLANO

Hablar de la muerte nos cuesta, sobre todo si tenemos que hablar de ella con l@s más pequeñ@s. Nos puede ser difícil saber cómo poder ayudar a una criatura delante una perdida, pero des de mi poca experiencia en este tema, creo que el lenguaje que tenemos que utilizar es un lenguaje que ell@s puedan entender. Soy del parecer que (casi) todo se les puede explicar adecuado a la edad y las necesidades de cada niño y niña, con respeto, amor y mucho acompañamiento. No me alargo más.

A través de un mensaje que recibí en instagram donde me preguntaban si conocía algún cuento que pudiera ayudar a explicar la muerte a niños/as de 4 años, en seguida pedí “ayuda” a los seguidores en esta red. Y fue impresionante la respuesta.

Finalmente, decidí recoger cada propuesta y hacer un post para tener un documento para tener padres, madres, docentes y quién lo necesite sobre cómo tratar el tema de la muerte y las situaciones de duelo con niños y niñas.

Cuentos que hablan de la muerte, de la resiliencia, del duelo, del ciclo de la vida, la superación, la aceptación, el amor. Cuentos para asimilar las emociones, reconocerlas y aceptarlas.

 

36 CONTES SOBRE LA MUERTE Y LA PERDIDA

Un par de cositas:

 1. Decirr que casi todos estos cuentos los encontrarás en catalán excepto 4 o 5.
 2. Algunos cuentos tienen un comentario debajo, comentarios de seguidores de instagram que hicieron su aportación y dejaron un comentario sobre el cuento que propusieron.

 

 1. “Colección de emociones de Salvatella”. De Mireia Canals.

Edad recomendada: De 2 a 8 años.

Comentarios: Era para más mayores, donde uno de los cuentos trabajaba la muerte y el duelo.

 1. “La estrella de Laura”. De Klaus Baumgart.

Edad recomendada: A partir de 3 años.

libro-infantil-la-estrella-de-laura-portada-cast

 

 

 1. “Así es la vida”. De Ana-Luisa Ramírez.

Edad recomendada: A partir de 3 años.

Comentarios: Para los más peques.

 libro-infantil-asi-es-la-vida

 

 1. “Cuando a vaca se le puso mariposa en la nariz”. De Susana Rico Calleja.

Edad recomendada: A partir de 3 años.

9788494069000

 

 1. “Siempre”. De Ana Galán y Marta Sedano.

Edad recomendada: A partir de 3 años.

siempre

 

 1. “Yo siempre te querré”. De Hans Wilhelm.

Edad recomendada: A partir de 3 años.

Comentarios: Hablan de la muerte de la mascota y es útil para introducir.

yo-siempre-te-querr-2-638

 

 1. “Siempre te querré, pequeñín”. De Debi Gliori.

Edad recomendada: 3 años.

81JLrbEZbTL

 

 1. “Para siempre”. De Camino García.

Edad recomendada: A partir de 3 años.

61O4PApTkhL

 

 1. “El pájaro muerto”. De Margaret Wise Brown.

Edad recomendada: 3-4 años.

el-pajaro-muerto-port-corimbo-loscuentosdebastian_0

 

 1. “La isla del abuelo”. De Benji Davies.

Edad recomendada: De 3 a 6 años.

9788416394142

 

 1. “El corazón y la botella”. De Oliver Jeffers.

Edad recomendada: De 3 a 6 años.

FM9113

 

 1. “Osito y su abuelo”. De Nigel Gray y Vanessa Cabban.

Edad recomendada: 4 años.

9788448016302

 

 1. “No es fácil, pequeña ardilla!”. De Elisa Ramón y Rosa Osuna.

Edad recomendada: 4 años.

511GJ+CuOJL._SY398_BO1,204,203,200_

 

 1. “El árbol de los recuerdos”. De Britta Teckentrup.

Edad recomendada: A partir de 4 años.

el-arbol-de-los-recuerdos

 

 1. “La caricia de la mariposa”. De Christian Voltz.

Edad recomendada: A partir de 4 años.

41eatavl3dL._SX258_BO1,204,203,200_

 

 1. “El talismán de Luna”. De Maryorie Dantagnan y Jorge Barudy.

Edad recomendada: Entre 4 y 8 años.

Comentarios: Muy recomendable.

9788426726810

 

 1. “Mi amiga invisible”. De Mireia Canals.

Edad recomendada: De 4 a 8 años.

4137-large_default

 

 1. “Efímera”. De Stéphane Sénégas.

Edad recomendada: De 4 a 8 años.

Comentarios: Muy bonito.

9788416003648-e1518441487729

 

 1. “Vacío”. De Anna Llenas.

Edad recomendada: A partir de 5 años.

vacio

 

 1. “¡Buenas noches, abuelo!”. De Roser Bausà.

Edad recomendada: 5 años.

Comentarios: Muy bonito. Un abuelo que está enfermo decidí irse a las nubes para apagar y encender las estrelles.

wloge_producto_principal_0279producto-BHYnqo7jVuCuBBX5 

 

 1. “El pato y la muerte”. De Wolf Erlbruch.

Edad recomendada: A partir de 5 años.

Comentarios: Es muy bonito

978-84-15208-12-9_El_pato_y_la_muerte-cover

 

 1. “Más allá del gran río”. Armin Beuscher y Cornelia Hass

Edad recomendada: 5-6 años.

9788426133748

 

 1. “El lenguaje de los árboles”. De Pepa Horno Goicoechea.

Edad recomendada: De 5 a 8 años.

9788416470006

 

 1. “Por qué el pequeño Elefante Rosa se puso triste y cómo volvió a sonreír”. De Monika Weitze y Eric Battut.

Edad recomendada: 6 años.

9788426134769

 1. “¿Qué viene después del mil?”. De Anette Bley.

Edad recomendada: 6 años.

9788492696017

 

 1. “Un poema en la barriga”. De Eulàlia Canal.

Edad recomendada: A partir de 6 años.

41gJ3po29hL._SX348_BO1,204,203,200_

 

 1. “Siempre te querré”. De Robert Munsch.

Edad recomendada: A partir de 6 años.

thefabula_literatura_infantil_juvenil_andana_siempre_te_querre_00

 1. “El largo viaje de Nanuk”. De Toni Cabo.

Edad recomendada: A partir de 6 años.

9788491420866_04_g-fc6083b1

 

 1. “Julia tiene una estrella”. De Eduard Jose y Valentí Gubianas.

Edad recomendada: A partir de 6 años.

9788424623357

 

 1. “¿Dónde está el abuelo?”. De Mar Cortina y Amparo Peguero.

Edad recomendada: A partir de 6 años.

978848131357

 

 1. “Mi abuelo Carmelo”. De Dani Torrent.

Edad recomendada: A partir de 6 años.

8d6921bbd8531a58e6948b449235695f

 

 1. “Invisible, un lugar en el corazón”. De Cynthia Santacruz

Edad recomendada: De 6 a 9 años.

31gE+4IYRwL._SX331_BO1,204,203,200_

 

 1. “La gota de agua”. De Inés Castel-Branco.

Edad recomendada: Más de 7 años.

51o4eDcwApL._SX258_BO1,204,203,200_

 

 1. “Estirar la pata”. De Babette Cole.

Edad recomendada: 8-10 años.

51WZHGNBJ2L

 

 1. “El estanque de los patos pobres”. De Fina Casalderrey.

Edad recomendada: 8-12 años.

Comentarios: Es un abuelo que prepara a su nieta para cuando este no esté…

 img_server

 

 1. “El señor muerto dentro de una avellana”. De Eric Maddern.

Edad recomendada: De 9 a 12 años.

 51Ozx3VAOhL._SX258_BO1,204,203,200_

 

Para terminar, un artículo del hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, con consejos muy interesantes de, “Como explicar la muerte a l@s niñ@s?”. El articulo es en catalán.

https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/com-explicar-mort-als-nens

Si todo este post crees que te será útil, deja tu comentario. Te agradeceré que me des tu opinión o aportación. Y si todavía no estás suscrito al blog, te animo a hacerlo!

Gracias, Gracias y gracias!!!

Marona de colors_Mami de colores 🙂

 

JOC VERITATS I MENTIDES / JUEGO VERDADES Y MENTIRAS

JOC VERITATS I MENTIDES

Fa uns dies vaig penjar aquestes targetes a les xarxes, i per fi he pogut penjar-les al blog, doncs us va agradar la idea de poder fer un joc diferent en un sopar o dinar d’adults. Jo he de dir que ho vaig provar i va ser molt divertit.

Com funciona el joc?

 • Triar una targeta (ningú pot veure quina targeta has escollit).
 • Escriure a la targeta 2 veritats i una mentida sobre tu, pot ser d’ara, de petita, el que tu vulguis.
 • Ficar la tarja en una bossa (tots haureu de fer el mateix).
 • Una mà innocent que remeni les targetes de dintre la bossa.
 • Ara sí, el joc consisteix en:
 1. Endevinar de qui és la tarja, però llegir tot el què posa en veu alta.
 2. Esbrinar quina és la mentida. Jo aconsello portar-ho fet de casa, que algú us escrigui la tarja, així no us coneixeran la lletra, hihihihi

 

*Investigueu, observeu les cares, inspeccioneu el fons de la tarja, qui pot haver triat aquest tipus de fons, etc… La diversió està assegurada!

Les imatges per fer les targes, les vaig treure de www.freepik.es , pàgina que va aconsellar @creaduca i és una autèntica passada, bé, les dues: freepik i creaduca.

Descarregar targetes: Veritats i mentides

 

Que tingueu un joc ben divertit!

Marona de colors 🙂

 

Em podeu trobar al facebook i a instagram: Marona de colors_Mami de colores
Si t’agrada aquest post, t’agrairé que el comparteixis, i si vols, et convido a seguir el blog per estar al dia de les publicacions.

Gràcies!!!

 

JUEGO VERDADES Y MENTIRAS

Hace unos días colgué estas tarjetas en las redes, y por fin he podido colgarlas al blog, pues os gustó la idea de hacer un juego divertido y diferente en una cena o almuerzo de adultos. Yo tengo que decir que lo he probado y fue muy divertido.

¿Cómo funciona el juego?

 • Escoger una tarjeta (nadie puede ver qué tarjeta has escogido).
 • Escribir en la tarjeta 2 verdades y una mentira sobre ti, puede ser de ahora, de pequeña, lo que tú quieras.
 • Poner la tarjeta en una bolsa (tod@s tendréis que hacer lo mismo).
 • Una mano inocente que mezcle las tarjetas de dentro la bolsa.
 • Ahora sí, el juego consiste en:
 1. Adivinar de quién es la tarjeta, pero leer todo lo que pone en voz alta.
 2. Adivinar cuál es la mentira. Yo aconsejo traerlo hecho de casa, que alguien os escriba la tarjeta, así no os reconocerán la letra, jijijiji

*Investigad, observad las caras, inspeccionad el fondo de la tarjeta, quién puede haber escogido el tipo de fondo, etc. La diversión está asegurada!

Las imágenes para hacer las tarjetas, las saqué de www.freepik.es , página que aconsejó @creaduca y es una auténtica pasada, bien, las dos son unes joyas: freepik y creaduca.

Que tengáis un juego bien divertido!

Descargar tarjetas: Verdades y mentiras

Marona de colors_Mamidecolores 🙂

 

Me podéis encontrar también en facebook e instagram: Marona de colors_Mami de colores
Si te gusta este post, te agradeceré que lo compartas, y si quieres, te invito a seguir el blog para estar día de las publicaciones.

 

Gracias!!!