ABECEDARI / ABECEDARIO

POST EN CATALÀ

A petició popular, penjo aquest document per jugar amb les lletres. Per confegir l’abecedari amb les lletres magnètiques.

Espero que els vostres alumnes en gaudeixin als vostres racons o propostes d’aula. O si teniu fills, que en gaudiu a casa tot jugant a buscar les lletres i fent el so de cada grafía.

Si t’ha agradat aquest mini post, et descarregues l’abecedari o el comparteixes amb algú, diga-ho o deixa el teu comentari, serà una manera de saber que t’ha agradat i que l’utilitzaràs.

Gràcies,

Marona de colors 

POST EN CASTELLANO

A petición popular, cuelgo este documento para jugar con las letras. Para componer el abecedario con las letras magnéticas.

Espero que vuestr@s alumn@s lo disfruten en vuestr@s rincones o propuestas de aula. O si tenéis hijos, que disfrutéis mientras jugáis a buscar letras y realizando el sonido de cada grafía.

Si te ha gustado este mini post, te descargas el abecedario o lo compartes con alguien, dilo o deja tu comentario, será una manera de saber que te ha gustado y que lo utilizas.

Gracias,

Marona de colors_Mami de colores 

Quadern docent 2021-22, Cat./Cuaderno docente 2021-22, Cast.

POST EN CATALÀ

I aquest any sí! Després de llegir les vostres peticions, aquest any m’he decidit a compartir el meu quadern docent: llibreta de programació i llibreta d’observacions alumnes. Un quadern i una llibreta que em resulta senzill i fàcil de recollir informació en el meu dia a dia a l’aula.

En aquest pdf no editable trobaràs:

LLIBRETA DE PROGRAMACIÓ:

 • Portades a escollir
 • Encobert (subportada): per omplir dades personals + dades de l’escola (així no hauràs d’anar buscant el correu de l’escola, el telèfon i el codi de centre cada 2 per 3 😉)
 • Full per enganxar l’horari del mestre
 • Full per enganxar l’horari dels alumnes
 • Full per enganxar les fotografies dels alumnes (en tens varis per escollir).
 • Calendari de curs (de setembre a juny): jo hi apunto els aniversaris dels alumnes, dates de claustres, excursions, teatres, colònies, formacions… així m’és més visual saber què m’espera cada mes.
 • Encobert (subportada) programació setmanal
 • Encoberts (subportada) trimestres, reunions i altres: cicle, claustre, comissions, notes.
 • Graella programació: varis models a escollir (en color o blanc i negre). Aquesta cal imprimir a doble cara, doncs a darrere trobaràs una graella per anotar els materials o altres recursos que necessitis per la setmana.
 • Apartat per anotar temes o informacions que no pots oblidar: recursos, webs, contes, llibres, formacions…

*Jo a més, m’hi afegeixo el calendari escolar que fa i em proporciona l’escola.

*De calendari de temporització anual no n’utilitzo perquè ja tinc el calendaris mensuals que per mi són més visuals.

LLIBRETA D’OBSERVACIÓ ALUMNES:

 • Portada
 • Registre entrevistes (temes tractats, acords i observacions), a escollir en color o blanc i negre.
 • Full observacions alumnes
 • Graella registre observacions alumnes
 • Graella registres varis: excursions, materials, etc.
 • Graella registre en blanc (pot servir per avaluacions).
 • Graella atenció a la diversitat
 • Graella assistència

*La graella registre en blanc per avaluacions, jo no l’utilitzo, ja que no avaluo tal com diu la paraula. Al full d’observacions anoto coses puntuals per no oblidar-me. Però després tinc una graella en digital amb preguntes i qüestions a observar del dia a dia dels nens i nenes.

*El registre d’entrevistes de les famílies, utilitzem una graella en digital per esplaiar-nos més i deixar documentades les entrevistes amb les famílies.

*En aquesta llibreta d’observació, hi afegeixo un full amb les fotografies dels alumnes, una llista dels alumnes que em proporciona l’escola, i el llistat de telèfons de les famílies que també em proporciona l’escola.

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i/o que el comentis.

Descarrega aquí:

Quadern docent 2021-2022

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors

*MATERIAL ELABORAT PER @MARONADECOLORS. IMATGES AMB LLICÈNCIA 

POST EN CASTELLANO

¡Y este año sí! Después de leer vuestras peticiones, este año me he decidido a compartir mi cuaderno docente: libreta de programación y libreta de observaciones alumnado. Un cuaderno y una libreta que me resulta fácil y sencillo de recoger información en mi día a día en el aula.

En este pdf no editable encontrarás:

LIBRETA DE PROGRAMACIÓN:

 • Portadas a escoger
 • Subportadas: para añadir datos personales + datos de la escuela (así no tendrás que buscar el correo de la escuela, el teléfono y el código de centro cada 2 por 3 😉)
 • Hoja para pegar el horario del maestro/a
 • Hoja para pegar el horario del alumnado
 • Hoja para pegar las fotografías de los/as alumnos/as (tienes varias a escoger).
 • Calendario de curso (de septiembre a junio): yo anoto los cumpleaños de los alumnos, fechas de los claustros, excursiones, teatros, campamentos, formaciones… de esta manera para mi es más visual saber qué me espera cada mes.
 • Subportada programación semanal
 • Subportada trimestres, reuniones y otros: ciclo, claustro, comisiones, notas.
 • Parrilla programación: varios modelos a escoger (en color o blanco y negro). Esta tienes que imprimirla a doble cara, porque detrás encontrarás una parrilla para anotar los materiales u otros recursos que necesites para la semana. (Este curso hay 39 semanas).
 • Apartado para anotar temas o informaciones que no puedes olvidar: recursos, webs, cuentos, libros, formaciones…

*Yo, además, añado el calendario escolar que hace y me proporciona la escuela.

*De calendario de temporización anual no utilizo porque ya tengo el calendario mensual que para mí es más visual.

LIBRETA DE OBSERVACIÓN ALUMNADO:

 • Portada
 • Registro entrevistas (temas tratados, acuerdos y observaciones), a escoger en color o blanco y negro.
 • Hoja observaciones alumnos/as
 • Parrilla registro observaciones alumnos/as
 • Parrilla registros varios: excursiones, materiales, etc.
 • Parrilla registro en blanco (puede servir para evaluaciones).
 • Parrilla atención a la diversidad
 • Parrilla asistencia

*La parrilla registro en blanco para evaluaciones, yo no la utilizo, ya que no evaluo como dice la palabra. En la hoja de observaciones anoto cosas muy puntuales para no olvidarme. Pero luego tengo una parrilla en digital con preguntas y cuestiones a observar del día a día de los niños y niñas.

*El registro de entrevistas de las familias, utilizamos una parrilla en digital para poder concretar más y dejar mejor documentadas las entrevistas con las familias.

*En esta libreta de observación, añado una hoja con las fotografías de los alumnos/as, una lista del alumnado que me proporciona la escuela y, el listado de teléfonos de las familias que también me proporciona el centro.

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y/o que lo comentes.

Descarga aquí:

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores

*MATERIAL ELABORADO POR @MARONADECOLORS_MAMIDECOLORES. IMÁGENES CON LICENCIA. 

Calendari curs 2021-22, CAT./Calendario curso 2021-22, CAST.

POST EN CATALÀ

EL CALENDARI

Als 3, 4, 5 anys, i fins als 6-7 anys, la noció del temps és un concepte abstracte, perquè pels infants el que importa és l’ara, el present. Per tant, el més proper que tenen, és el matí, la tarda i la nit. Després els dies de la setmana, ahir, avui, demà.. més endavant vindrà la duració d’aquest temps, un dia, una setmana, un mes…

Cap als 3 anys, la comprensió del temps es desconegut, incert. Comencen a adonar-se de la diferència del dia i la nit.

Entre els 3 i 4 anys, comencen a adonar-se que tot segueix un ordre, per a dur a terme les diverses situacions del dia a dia, seguir una sèrie d’hàbits i rutines els fa sentir segurs i saben avançar i entendre el que vindrà després. Per exemple: ens llevem, anem al lavabo, ens vestim, esmorzem, agafem les nostres pertinences per anar a l’escola (motxilla, jaqueta…), ens calcem…

Cap als 5-6 anys, comencen a diferenciar l’ara, abans, després,…

Cap als 6-7 anys, ja poden entendre que a l’estiu anirem de vacances a la platja, o que la setmana que ve anirem d’excursió al riu… En aquest moment els infants ja són conscients de la paraula temps.

Un recurs interessant per ajudar-los a situar-se en el temps, és elaborar un calendari adaptat a la seva edat i posant més o menys informació, amb els quadres dels dies ben marcats i senyalar cada dia quin dia és avui. Així si per exemple, avui som dimarts i decidim que dissabte anem a casa els avis a dinar i els petits van demanant: -quin dia anem a casa els avis a dinar? Sí, dissabte. Però, -Quant queda per dissabte? Podem marcar amb una creu, gomet, estrella, el que vulgueu, el dia d’avui, i marcar el dissabte amb un dibuix significatiu, per exemple una flor, una cullera, el que sigui que faci especial el dissabte, que anem a dinar a casa els avis. D’aquesta manera també estem estimulant les matemàtiques: -som dimarts, per anar a casa els avis queden… un, dos, tres, quatre dies!, mentre ho anem assenyalant amb els dits…

Als nens i nenes els dona seguretat i tranquil·litat saber el què faran els pròxims dies. Hi ha infants que els va molt bé anticipar-los els esdeveniments per aquest motiu, com he dit, això els transmet calma i serenitat, i és per això que he elaborat aquest calendari, on hi ha marcat els dies festius amb un color fort i els dies de cada dia en blanc. Hi ha algunes festes, tradicions i esdeveniments populars també marcats.

Us animo a marcar amb els vostres fills i/o alumnes dates importants per vosaltres, per exemple: aniversaris pare, mare, germans, avis… us puc assegurar que els hi encanta i, és un gran aprenentatge del temps.

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i/o que el comentis.

Descarrega aquí:

https://maronadecolors.com/producte/calendari-escolar/

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors

*MATERIAL ELABORAT PER @MARONADECOLORS. IMATGES AMB LLICÈNCIA 😉

POST EN CASTELLANO

CALENDARIO

A los 3, 4, 5 años, y hasta los 6-7 años, la noción del tiempo es un concepto abstracto, porque para los niños lo importante es el ahora, el presente. Por lo tanto, lo más cercano que tienen es la mañana, la tarde y la noche. Después los días de la semana, ayer, hoy, mañana… más adelante vendrá la duración de este tiempo, un día, una semana, un mes…

Hacia los 3 años, la comprensión del tiempo es desconocido, incierto. Empiezan a darse cuenta de la diferencia del día y la noche.

Entre los 3 y 4 años, empiezan a darse cuenta que todo sigue un orden para llevar a cabo las situaciones del día a día. Seguir una serie de hábitos y rutinas los hace sentir seguros y saben avanzar y entender lo que vendrá después. Por ejemplo: nos levantamos, vamos al baño, nos vestimos, desayunamos, cogemos nuestras cosas para ir a la escuela (maleta, chaqueta…), nos ponemos los zapatos…

Hacia los 5-6 años, empiezan a diferenciar el ahora, antes y después.

Hacia los 6-7 años, ya pueden entender que en verano iremos de vacaciones a la playa, o que la semana que viene iremos de excursión al rio… En este momento, los niños y las niñas ya son conscientes de la palabra tiempo.

Un recurso interesante para ayudarlos a situarse en el tiempo, es elaborar un calendario adaptado a su edad y poniendo más o menos información, con los cuadros bien marcados y señalando qué día es hoy. Así, por ejemplo, si hoy estamos a martes y decidimos que el sábado iremos a almorzar a casa de los abuelos y los niños preguntan: – ¿qué día iremos a casa de los abuelos a comer? -Sí, el sábado. Pero, – ¿Cuánto queda para el sábado? Podemos marcar con una cruz, gomet, estrella, lo que queráis, el día de hoy, y marcar el sábado con un dibujo significativo, por ejemplo, una flor, una cuchara, lo que sea que haga especial el sábado que vamos a comer a casa de los abuelos. De esta manera también estamos estimulando las matemáticas: -estamos a martes, para ir a casa de los abuelos quedan… uno, dos, tres, cuatro días!… y mientras tanto lo vamos señalando con los dedos.

A los niños y niñas les da seguridad y tranquilidad saber qué harán los próximos días. Hay peques que les va muy bien anticiparles acontecimientos por este motivo, como he dicho, esto les trasmite calma y serenidad, y es por eso que he elaborado este calendario, donde están marcados los días festivos de un color fuerte y los días de cada día en blanco. Hay algunas fiestas, tradiciones y acontecimientos populares también marcados.

Os animo a marcar con vuestros hijos y/o alumnos fechas importantes para vosotros, por ejemplo: cumpleaños padre, madre, hermanos, abuelos… os puedo asegurar que les encanta, y es un gran aprendizaje del tiempo.

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y/o que lo comentes.

Descarga aquí:

https://maronadecolors.com/es/producte/calendario-escolar/

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores

*MATERIAL ELABORADO POR @MARONADECOLORS. IMÁGENES CON LICENCIA 😉 

Diari d’estiu (Cat.)/Diario de verano (Cast.).

POST EN CATALÀ

☀️D I A R I D’E S T I U☀️

He creat aquest diari d’estiu pels nens i nenes, amb més de 100 propostes d’estiu per jugar, créixer, crear, observar, pintar, imaginar, divertir-se…

Diari que consta de 3️⃣ parts:
☀️Part I: més individual, més emocional 💞
☀️Part II: més creativa
☀️Part III: responsabilitats (per edats) = autonomia

Per a quina edat? No hi ha edat, és per a qui li vingui de gust 🤍

🟡He recollit el diari amb anelles per poder posar o treure més fulls, segons els interessos que despertin en els infants, en aquest cas als meus fills 😊

El pots descarregar tot seguit:

Diari d’estiu

Si t’agrada i el poses en pràctica amb els teus fills i filles, m’agradarà saber que l’utilitzeu i que guardareu un bonic record.

Etiqueta’m i així ho podré veure.

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors 🙂

POST EN CASTELLANO

☀️D I A R I O D E V E R A N O☀️

He creado este diario de verano para l@s peques, con más de 1️⃣0️⃣0️⃣ propuestas de verano para jugar, crecer, crear, observar, pintar, imaginar, divertirse…

Diario que consta de 3️⃣ partes:
☀️Parte I: más individual, más emocional 💞
☀️Parte II: más creativa
☀️Parte III: responsabilidades (por edades) = autonomía

¿Para qué edad? No hay edad, es para quién le apetezca 🤍

🟡He recogido el diario con anillas para poder quitar o poner más hojas, según los intereses que despierten las propuestas a mis hijos 😊

Descarga clicando aquí:

Si te gusta y lo pones en práctica con tus hijos o hijas, me gustará saber que lo utilizáis y que guardaréis un bonito recuerdo.

Etiquétame y así lo podré ver.

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores 🙂

EL MAR (Post en CAT./Post en Cast.)

POST EN CATALÀ

Proposem als infants pintar un mar.

Proposta per infants a partir de 3 anys en endavant.

Oferim als infants:

 • Paper Guarro DINA3
 • Pintura diferents tonalitats de blau
 • Corrons d’escuma

ALERTA ADULT:

 • Pot ser que pintin el paper, i la taula, i les mans… i és que és taaaaan divertit pintar! Recorda, tot es pot netejar 😉

Un cop el paper està sec, es pot proposar als infants:

 1. Que enganxin animals del medi aquàtic al paper (imprimir amb paper adhesiu).

L’adult pot presentar els animals ja tallats, com si fossin gomets.

Estimulem la motricitat fina.

Activitat a partir de 3 anys.

2. Que enganxin animals del medi aquàtic al paper (imprimir amb paper adhesiu).

En aquesta proposta, es pot oferir tisores als infants, de manera que siguin ells que tallin els animals i llavors ho enganxin.

Estimulem la motricitat fina, i a més a més, l’ús de les tisores enforteix els músculs de les mans, perquè requereix que obrin i tanquin els dits constantment. Tallar amb tisores també afavoreix la coordinació ull-mà.

Activitat a partir de 4 anys.

3. Que dibuixin ells els animals.

Estem estimulant creativitat i imaginació.

Activitat a partir de 5 anys.

Vols descarregar-te els animals de manera gratuïta? Fes clic al següent enllaç:

Animals del mar

Fins aquí, aquesta entrada exprés del mar. Espero que els vostres infants en gaudeixin tant com nosaltres.

Marona de colors 😊

Em podeu trobar al facebook: marona de colors_mamidecolores

I també a instagram: @maronadecolors_mamidecolores

Si t’agrada aquest post, t’agrairé que el comparteixis, i si vols, pots seguir el blog per estar al dia de les publicacions.

Gràcies!!!

POST EN CASTELLANO

EL MAR

Proponemos a los niños y niñas pintar un mar.

Propuesta para peques a partir de 3 años.

Ofrecemos a los niños y niñas:

 • Papel Guarro DINA3
 • Pintura diferentes tonalidades de azul
 • Rodillos de espuma

ATENCIÓN ADULOT:

 • Puede ser que pinten el papel, y la mesa, y las manos… ¡y es que es taaaan divertido pintar! Recuerda, todo se puede limpiar 😉

Una vez el papel está seco, se propone a los peques:

 1. Que peguen animales del medio acuático en el papel (imprimir con papel adhesivo).

El adulto puede presentar los animales recortados, como si fueran gomets.

Estimulamos la motricidad fina.

Actividad a partir de 3 años.

2. Que peguen animales del medio acuático en el papel (imprimir con papel adhesivo).

En esta propuesta, se puede ofrecer tijeras a los niños y niñas, de manera que sean ellos que recorten los animales y que luego lo peguen.

Estimulamos la motricidad fina y, además, el uso de las tijeras fortalece los músculos de las manos, porque requiere que abran y cierren los dedos constantemente. Recortar con tijeras también favorece la coordinación ojo-mano.

Actividad a partir de 4 años.

3. Que dibujen ellso los animales.

Estamos estimulando creatividad e imaginación.

Actividad a partir de 5 años.

¿Quieres descargarte los animales de manera gratuita? Haz clic en el siguiente enlace:

Animales del mar

Hasta aquí, esta entrada exprés del mar. Espero que vuestros peques disfruten tanto como nosotros.

Marona de colors 😊

Me podéis encontrar en Facebook: marona de colors – mami de colores
Y también en: instagram: @maronadecolors_mamidecolores
 Si te gusta este post, te agradeceré que lo compartas, y si quieres, puedes seguir el blog para estar al día de las publicaciones.

¡¡¡GRACIAS!!!

Els 10 contes que més ens agraden a casa, Versió 2021-CAT/ Los 10 cuentos que más nos gustan en casa, Versión 2021-CAST.

POST EN CATALÀ

Un any més, això que llegireu a continuació ho vaig escriure a l’abril del 2017, i continuo pensant el mateix…

M’EXPLIQUES UN CONTE? EXPLIQUEM UN CONTE? No són preguntes meravelloses? I tan si la fan els nostres fills com si la fem nosaltres, no noteu que s’està apunt de crear un moment màgic? Sí, la màgia existeix, existeix a través de contes que ens recorden a històries de casa, de l’escola, del carrer, del parc,… ens tele transporten al cel, als núvols, a les estrelles, al sol, a la lluna, ens apropen a les persones que estimem, les que tenim a prop o les que ja no tenim al nostre costat però ens acompanyen des de l’univers…

Els contes, tan meravellosos, amb històries mils en que els fan sentir identificats amb algun personatge fantàstic, per imaginar, per somniar, però sobretot, per compartir-lo amb nosaltres, els adults. A mi, m’agraden els contes per poder treballar els valorsles emocions, però sobretot per arribar a abraçar el cor, el dels meus fills, el dels meus alumnes, i el nostre.

Heus aquí, una petita recomanació de contes que agraden molt a nens i nenes (i també pares, mares i mestres), aquesta és la nostra recomanació del 2021.

1.BENVINGUT, SENYOR MALESTAR

De Míriam Tirado i il·lustracions de Joan Turú

EL CEP I LA NANSA EDICIONS

(A partir de 3 anys)

Un conte sobre criança conscient, respectuós, i en aquest cas per acompanyar la gelosia, quan apareix un germà i la relació mare-fill/a. Inclou una doble pàgina final amb consells de l’autora per a les famílies.

El Max estava estrany des que havia tingut la seva germana, no sabia què li passava, i s’enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa, això de tenir dos fills era nou per a ella. Cada dia que passava, la situació es complicava més, però llavors, PUM, va aparèixer un follet, amb barret i maletí, que es presentà a la família com el senyor Malestar i els ajudà a detectar què els passa i com connectar de nou.

2.EL COCODRIL QUE VA VENIR A SOPAR

De Steve Smallman i il·lustracions de Joëlle Dreidemy

EDITORIAL BEASCOA

(A partir de 3-4 anys, en alguna pàgina el recomana a partir de 5 anys)

Una història plena de valors com l’amistat, la generositat i l’acceptació de les diferències.

El vell llop i l’Estofat, l’ovelleta, són uns amics molt peculiars. No cada dia es veu una amistat tan ferma entre un llop i una ovelleta.

Al final d’una de les seves passejades nocturnes troben un ou estranya terra. ”Una truita!”, pensa el llop. ”Un bebè!”, pensa l’Estofat, i decideix que el millor que poden fer és tenir cura de l’ou i donar-li escalfor fins que faci ”crac” i en surti… un cocodril!

3. EL CUQUEDO

De Clara Cunha i il·lustracions de Paulo Galindro

EDICIONS DEL PIRATA

(A partir de 2 anys)

Per què tots els animals de la selva van d’una banda a l’altra de la selva sense parar? Qui serà el Cuquedo?

Hi ha un rumor a la selva: El Cuquedo, que ningú sap qui és, espanta als animals que es quedin quiets. Què passarà quan es trobin el Cuquedo?

El Cuquedo és un conte infantil molt divertit que podem utilitzar per llegir a nens de més de 2 anys per tal que coneguin els animals, s’ho passin d’allò més bé i aprenguin que la por també pot ser una cosa la mar de divertida.

Aquest conte juga amb la repetició per tal que els nens intueixin què passarà a continuació i participin de la història ja des de la primera lectura.

4.INQUIETA

De Dolores Battaglia i i·lustracions de Cynthia Alonso

SAVANNA BOOKS

(A partir de 3-4 anys, en alguna pàgina el recomana a partir de 5 anys)

Aquest llibre està dedicat a totes les persones inquietes, les que senten pessigolles als peus, al cap, al cor… I què passa quan donem una oportunitat a aquestes inquietuds?

Una nena d’uns 8 anys viu avorrida els seus dies d’escola, sentint sempre un formigueig que no pot controlar i una inquietud que la porta a moure’s més del compte, amb els seus conseqüents càstigs per part dels profes i la seva mare. Sols amb la tia Ines es sent lliure, perquè la seva tia li dona l’impuls per a que sigui ella mateixa.

5.LA BALENA

De Benji Davies

ANDANA EDITORIAL

(A partir de 3-4 anys)

Aquesta és la història d’en Noè, un nen solitari, una balena encallada a la platja i una amistat que canviarà per sempre les seves vides.

En Noè i el seu pare viuen en una casa a la vora del mar. El pare és pescador i per això Noè, durant el dia, només té la companyia dels seus sis gats. Un matí, desprès d’una tempesta, en Noè troba una petita balena encallada a la platja, i decideix emportar-se-la a casa per tenir cura d’ella. En Noè vol mantenir-ho en secret, però no sap quan de temps podrà amagar al seu pare la seva nova mascota.

6. LA CORAL DE LES GRANOTES

De Luc Foccroulle i il·lustracions de Annick Masson

SÍMBOL EDITORS

(A partir de 5-6 anys)

Un llibre que ens ensenya que tots tenim talent per fer alguna cosa bé… només hem de descobrir què!

Formar part de la coral és el somni de totes les granotes de l’estany. L’Arlet té una veu sublim, però és massa petita. La Berta, en canvi, té un cos de cantant, però canta molt malament.

7. LA PASTANAGA

CONTE TRADICIONAL XINÈS i il·lustracions de Laia Domènech

EDITORIAL MILRAZONES

(A partir de 3 anys)

En un bosc, un conill troba un dia una pastanaga​ enorme​. Però precisament aquest dia el conill està satisfet i no té gana. Què pot fer amb ​la seva ​magnífic​a​ troballa?
El primer que se li ocorre és donar-la-hi a un altre animal del bosc: a l’àguila, que ha tingut pollets i segurament necessita ajuda. Però dóna la casualitat que també aquest dia ​a ​l’àguila li ha anat bé i no pot aprofitar la pastanaga. Així que la passa a un senglar, que es troba en la mateixa situació, així que amb gran sorpresa el conill torna a trobar la gran pastanaga a la porta del seu cau, què pot fer amb ella? Et sorprendrà el seu final.

8. PER QUÈ PLOREM?

De Fran Pintadera i il·lustracions d’Ana Sender

EDITORIAL AKIARA BOOKS

(A partir de 5-6 anys)

«Per què plorem?», pregunta el Mario a la mare. I ella li parla de núvols, del mar, de pedres, de cofres i de murs.

Un poètic àlbum il·lustrat que ens recorda que les llàgrimes ens reguen molt lentament i ens fan créixer, ens calmen i són un bàlsam per a les ferides. I que tots plorem: nenes i nens, petits i grans, alts i baixos… un conte preciós.

9. SIEMPRE, SIEMPRE TE QUERRÉ (conte en castellà)

De Hoda Kotb i il·lustracions de Suzie Mason

EDITORIAL BEASCOA

(A partir de 3 anys)

“A l’univers, estaves tu i estava jo, esperant el dia que les nostres estrelles es trobessin”.

Una historia que celebra l’alegria de donar la benvinguda a un nou bebè i com la seva arribada canvia l’univers per sempre. Aquest bonic conte és un tresor per qualsevol nova família.

10. TENGO UN SECRETO… (conte en castellà)

De Clara Castro Quesada i il·lustracions de Javier Gómez-Ferrer

EDITORIAL KRAN CLUB

(A partir de 3 anys)

Tengo un secreto, és un llibre que ajuda als petits i als adults a superar la separació de la tornada a l’escola emocionalment.

Nicolás té un secret. Avui torna a l’escola després de molt de temps. Sap que allà l’esperen molts amics i mils d’aventures, però té una sensació estranya i no vol separar-se de la seva mare. El seu secret l’ajudarà a veure les coses d’una altra manera.

I fins aquí, la nostra llista top 10 d’aquest any! Espero que un any més, aquesta petita llista us agradi i que pugueu compartir una estona divertida i entranyable amb els vostres fills i filles, o amb els vostres alumnes.

Bona lectura!!! I gràcies, gràcies, gràcies per estar aquí un any més.

Marona de colors 😉

Top 10

Em podeu trobar al facebook: marona de colors_mamidecolores
I també a instagram: @maronadecolors_mamidecolores
Si t’agrada aquest post, t’agrairé que el comparteixis, i si vols, pots seguir el blog per estar al dia de les publicacions.
Gràcies!!!

POST EN CASTELLANO 

Un año más, esto que leeréis a continuación lo escribí en abril de 2017, y continúo pensando lo mismo…

¿ME EXPLICAS UN CUENTO? ¿EXPLICAMOS UN CUENTO? ¿No son preguntas maravillosas? Y tanto si nos las hacen nuestros hijos como si las hacemos nosotros, ¿no notáis que se está apunto de crear un momento mágico? Sí, la magia existe, se puede crear en todas partes, en casa, en la escuela, en la calle, en el parque, en el cielo, en las nubes, en las estrellas, en el sol, en la luna… La magia se puede crear en todas partes, y los cuentos nos acercan a esa magia.

Los cuentos, tan maravillosos, con historias mil en que los niños se sienten identificados con algún personaje fantástico, para que imaginen, para que sueñen, pero, sobre todo, para compartirlos con nosotros, los adultos. A mí me gustan los cuentos para poder trabajar los valores, las emociones, pero sobre todo para llegar a abrazar el corazón, el de mis hijos, el de mis alumnos, y el nuestro.

Pues aquí, una pequeña recomendación de cuentos que gustan mucho a niños y niñas (y también a padres, madres y maestr@s): esta es nuestra recomendación del 2021.

1.BIENVENIDO, SEÑOR MALESTAR

De Míriam Tirado e ilustraciones de Joan Turú

EL CEP I LA NANSA EDICIONS

(A partir de 3 años)

Un cuento sobre crianza consciente, respetuoso, y en este caso para acompañar los celos cuando aparece un hermano y la relación madre-hijo/a. Incluye una doble página final con consejos de la autora para las familias.

Max estaba extraño desde que había tenido a su hermana, no sabía que le pasaba, y se enfadaba a menudo con sus padres. Pero su madre también se sentía confundida, eso de tener dos hijos era nuevo para ella. Cada día que pasaba, la situación se complicaba más, pero luego, PUM, apareció un duende, con sombrero y maletín, que se presentó a la familia como el señor Malestar y los ayudó a detectar que les ocurría y como conectar de nuevo.

2.EL COCODRILO QUE VINO A CENAR

De Steve Smallman e ilustraciones de Joëlle Dreidemy

EDITORIAL BEASCOA

(A partir de 3-4 años, en alguna página se recomienda a partir de 5 años)

Una historia llena de valores como la amistad, la generosidad y la aceptación de las diferencias.

El viejo lobo y Estofado, la ovejita, son unos amigos muy peculiares. No cada día se ve una amistad tan firme entre un lobo y una ovejita.

Al final de uno de sus paseos nocturnos encuentran un huevo extraño en el suelo. “¡Una tortilla!”, piensa el lobo. ”¡Un bebé!”, piensa Estofado, y deciden que lo mejor que pueden hacer es vigilar el huevo y darle calor hasta que haga ”crac” y salga… un cocodrilo!

3. CUQUEDO

De Clara Cunha e ilustraciones de Paulo Galindro

EDICIONS DEL PIRATA

(A partir de 2 años)

¿Por qué todos los animales de la selva van de un lado a otro de la selva sin parar? ¿Quién será Cuquedo?

Hay un rumor en la selva: Cuquedo, que nadie sabe quién es, asusta a los animales que se quedan quietos. ¿Qué pasará cuando encuentren a Cuquedo?

Cuquedo es un cuento infantil muy divertido que podemos utilizar para leer a niños y niñas de más de 2 años para que conozcan los animales, se lo pasen bien y aprendan que el miedo puede ser divertido.

Este cuento juega con la repetición para que los niños y niñas intuían qué pasará a continuación y participen de la historia ya des de la primera lectura.

4.INQUIETA

De Dolores Battaglia e ilustraciones de Cynthia Alonso

SAVANNA BOOKS

(A partir de 3-4 años, en alguna página se recomienda a partir de 5 años)

Este libro está dedicado a todas las personas inquietas, las que sienten cosquillas en los pies, en la cabeza, en el corazón…  ¿Y qué pasa cuando damos una oportunidad a estas inquietudes?

Una niña de unos 8 años vive aburrida sus días de escuela, sintiendo siempre un hormigueo que no puede controlar, una inquietud que la lleva a moverse siempre más de la cuenta, con sus consecuentes castigos por parte de los profes y de su madre. Solo con la tía Inés se siente libre, porque su tía le da el impulso para que sea ella misma.

5.LA BALLENA

De Benji Davies

ANDANA EDITORIAL

(A partir de 3-4 años)

Esta es la historia de Noé, un niño solitario, una ballena encallada en la playa y una amistad que cambiará para siempre sus vidas.

Noé y su padre viven en una casa cerca del mar. El padre es pescador y por eso Noé, durante el día, solo tiene la compañía de sus seis gatos. Una mañana, después de una tormenta, Noé encuentra una ballena encallada en la playa, y decide llevársela a casa para cuidarla. Noé quiere mantenerla en secreto, pero no sabe cuánto tiempo podrá esconder a su padre su nueva mascota.

6. LA CORAL DE LES GRANOTES (cuento en catalán).

De Luc Foccroulle e ilustraciones de Annick Masson

SÍMBOL EDITORS

(A partir de 5-6 años)

¡Un libro que nos enseña que todos tenemos talento para hacer alguna cosa bien… solo tenemos que descubrir qué!

Formar parte de la coral es el sueño de todas las ranas del estanque. Arlet tiene una voz sublime, pero es muy pequeña. Berta, en cambio, tiene un cuerpo de cantante, pero canta muy mal.

7. LA ZANAHORIA

CUENTO TRADICIONAL CHINO e ilustraciones de Laia Domènech

EDITORIAL MILRAZONES

(A partir de 3 años)

En un bosque, un conejo encuentra un día una zanahoria enorme. Pero precisamente ese día el conejo está satisfecho y no tiene hambre. ¿Qué puede hacer con su magnífico hallazgo? Lo primero que se le ocurre es dársela a otro animal del boque, pero con gran sorpresa el conejo vuelve a encontrar la gran zanahoria en la puerta de su madriguera, ¿qué puede hacer con ella? Te sorprenderá su final.

8. ¿POR QUÉ LLORAMOS?

De Fran Pintadera e ilustraciones de Ana Sender

EDITORIAL AKIARA BOOKS

(A partir de 5-6 años)

«¿Por qué lloramos?», pregunta Mario a su madre. Y ella le habla de las nubes, del mar, de piedras, de cofres y de muros.

Un poético álbum ilustrado que nos recuerda que las lágrimas nos riegan muy lentamente y nos hacen crecer, nos calman y son un bálsamo para las heridas. Y es que todos lloramos: niños, niñas, pequeños y mayores, altos y bajos… un cuento precioso.

9. SIEMPRE, SIEMPRE TE QUERRÉ

De Hoda Kotb e ilustraciones de Suzie Mason

EDITORIAL BEASCOA

(A partir de 3 años)

“En el universo, estabas tú y estaba yo, esperando el día en que nuestras estrellas se encontraran”.

Una historia que celebra la alegría de dar la bienvenida a un nuevo bebé y como su llegada cambia el universo para siempre. Este bonito cuento es un tesoro para cualquier nueva familia.

10. TENGO UN SECRETO…

De Clara Castro Quesada e ilustraciones de Javier Gómez-Ferrer

EDITORIAL KRAN CLUB

(A partir de 3 años)

Tengo un secreto, es un libro que ayuda a pequeños y adultos a superar la separación de la vuelta a la escuela emocionalmente. Nicolás tiene un secreto. Hoy vuelve a la escuela después de mucho tiempo. Sabe que allí le esperan muchos amigos y amigas y miles de aventuras, pero tiene una sensación extraña y no quiere separarse de su madre. Su secreto lo ayudará a ver las cosas de otra manera.

¡Hasta aquí nuestra lista top 10 de este año! Espero que esta pequeña lista os guste y que podáis compartir un rato divertido y entrañable con vuest@s hij@s o con vuestros alumnos y alumnas.

¡¡¡Feliz lectura!!! Y gracias, gracias, gracias por estar aquí un año más.

Marona de colors – Mami de colores 😉

Me podéis encontrar en Facebook: marona de colors – mami de colores
Y también en: instagram: @maronadecolors_mamidecolores
 Si te gusta este post, te agradeceré que lo compartas, y si quieres, puedes seguir el blog para estar al día de las publicaciones.

¡¡¡GRACIAS!!!

Recurs de Sant Jordi, lecto i mates, CAT./ Recurso de San Jordi, lecto y mates, CAST.

POST EN CATALÀ

Avui us presento un recurs de Sant Jordi molt vistós i manipulatiu per petits a partir de 3 anys fins a cicle inicial. Un material molt adaptable segons les necessitats i interessos dels vostres fills/es i/o els vostres alumnes.

Foto rercurs lecto i mates

Amb aquest material podem estimular la lectoescriptura a través de les següents propostes:

 • Identificar els elements de les imatges, lectura imatge i estimular el vocabulari (aquesta proposta a partir dels 3 anys és ideal), a més, podem provocar converses ben interessants a partir de les imatges i la temàtica de Sant Jordi.
 • Practicar la consciència fonològica: estimular els sons, picar síl·labes,… (a partir de 3 anys, i sempre que es pugui és necessari animar a practicar exercicis de consciència fonològica).
 • Relacionar la imatge amb la seva paraula corresponent. Al document hi trobareu les paraules en lletra de pal, lligada i impremta. (Aquesta activitat es pot realitzar a partir dels 4 anys, sempre i quan l’infant mostri interès i estigui motivat i preparat per fer-ho).
 • Confegir amb lletres magnètiques o de fusta les paraules de les imatges. Els infants es poden ajudar amb el model dels llibrets. (Aquesta activitat es pot realitzar a partir dels 4-5 anys, sempre i quan l’infant mostri interès i estigui motivat i preparat per fer-ho).
 • Escriure de manera natural en una llibreta o pissarra el nom dels elements que veiem a les imatges (aquesta proposta a partir dels 5 anys si l’infant mostra interès i està motivat i preparat per fer-ho. I sobretot ideal a partir dels 6 anys, cicle inicial).
 • Escriure de manera natural el què veuen al costat de les imatges (aquesta proposta a partir dels 5 anys si l’infant mostra interès i està motivat i preparat. I sobretot ideal a partir dels 6 anys, cicle inicial).
 • Si imprimiu les imatges en una mida més petita, podeu proposar crear frases amb 3 o 4 imatges. Barrejar les imatges i triar-ne a l’atzar 3 o 4 i crear una frase. (A partir de 6 anys, cicle inicial).
Foto lectoescriptura i confegir paraules

Amb aquest material trobem una proposta per estimular el càlcul i relacionar la grafia amb la quantitat. A més, si hi posem un gomet a darrere, els infants poden comprovar ells mateixos el resultat correcte.

Foto mates

Consell:

Muntar un àlbum (llibret) és una proposta molt atractiva que agrada molt als infants, és molt manipulatiu. En aquesta ocasió he triat muntar l’àlbum amb cartró. Les imatges estan enganxades sobre el cartró i després està envernissat per sobre. Fer els forats, posar les anelles i llestos!

Foto llibrets de cartró

Si t’agrada aquest material, dir-te que quan l’adquireixis, un cop fet el pagament rebràs un correu de confirmació amb el pdf per poder-te’l descarregarés automàtic. A vegades pot anar al correu spam! Mira allà abans d’enviar-me un correu.

Te’l pots descarregar clicant al següent enllaç:

https://maronadecolors.com/producte/recurs-sant-jordi-lecto-mates/

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i/o que el comentis.

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors 

*MATERIAL ELABORAT PER @MARONADECOLORS. IMATGES AMB LLICÈNCIA 😉

POST EN CASTELLANO


Recurso de San Jordi, lecto y mates.

Hoy os presento un recurso de San Jordi muy vistoso y manipulativo para los peques a partir de 3 años hasta ciclo inicial. Un material muy adaptable según las necesidades e intereses de vuestros hijos/hijas y/o vuestros alumnos/alumnas.

Foto recurso lecto y mates

Con este material podemos estimular la lectoescritura a través de las siguientes propuestas:

 • Identificar los elementos de las imágenes, lectura imagen y estimular el vocabulario (esta propuesta a partir de los 3 años es ideal), además, podemos provocar conversaciones muy interesantes a partir de las imágenes y la temática de San Jordi.
 • Practicar la consciencia fonológica: estimular los sonidos, picar sílabas… (a partir de 3 años, y siempre que se pueda es necesario animar a practicar ejercicios de consciencia fonológica).
 • Relacionar la imagen con su palabra correspondiente. En el documento encontraréis las palabras en letra de palo, liga e imprenta. (Esta actividad se puede realizar a partir de los 4 años, siempre y cuando el niño o la niña muestre interés y esté motivado y preparado para hacerlo).
 • Componer con letras magnéticas o de madera las palabras de las imágenes. Los peques se pueden ayudar con el modelo de los librillos. (Esta actividad se puede realizar a partir de los 4-5 años, siempre y cuando el niño o la niña muestre interés y esté motivado y preparado para hacerlo).
 • Escribir de manera natural en una libreta o pizarra el nombre de los elementos que vemos en las imágenes (esta propuesta a partir de los 5 años si el niño o la niña muestra interés y está motivado y preparado para hacerlo. Y sobre todo ideal a partir de los 6 años, ciclo inicial).
 • Escribir de manera natural lo que ven al lado de las imágenes (esta propuesta a partir de los 5 años si el niño o la niña muestra interés y está motivado y preparado. I sobre todo ideal a partir de los 6 años, ciclo inicial).
 • Si imprimís las imágenes en un tamaño más pequeño, podéis proponer crear frases con 3 o 4 imágenes. Mezclar las imágenes y escoger al azar  3 o 4 y crear una frase. (A partir de 6 años, ciclo inicial).
Foto lectoescritura y componer palabras

Con este material encontramos una propuesta para estimular el cálculo y relacionar la grafía con la cantidad. Además, si ponemos un gomet detrás, los peques pueden comprobar ellos mismos el resultado correcto.

Foto mates

Consejo:

Montar un álbum (librillo) es una propuesta muy atractiva que gusta mucho a los niños y niñas, ya que es muy manipulativo. En esta ocasión he montado el álbum con cartón. Las imágenes están pegadas sobre el cartón y después está barnizado por encima. Hacer los agujeros, poner las anillas, ¡y listos!

Foto librillos de cartón

Si te gusta este material, decirte que cuando lo adquieras, una vez hecho el pago, recibirás un correo de confirmación con el pdf para podértelo descargar, es automático. ¡A veces puede ir al correo spam! Mira allí antes de enviarme un correo. 

Te lo puedes descargar clicando en el siguiente enlace:

https://maronadecolors.com/es/producte/recurso-san-jordi-lecto-mates/

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y que lo comentes.

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores 

*MATERIAL ELABORADO POR MARONADECOLORS_MAMIDECOLORES.

IMÁGENES DESCARGADAS CON LICENCIA 😉

Recurs de primavera mates i lecto, CAT./Recurso de primavera mates y lecto, CAST.

POST EN CATALÀ

Semblant a la temàtica de l’estiu, la tardor i l’hivern, ja tenim aquí la primavera!

Qui ha dit que les mates són avorrides? I la lecto? Fem els aprenentatges fàcils i divertits? Som-hi!!!

El següent material que us porto avui és per utilitzar tant a l’escola com a casa.

Recurs de primavera

Consisteix en un pack de més de 100 targes repartides en les següents propostes:

PER TREBALLAR LES MATEMÀTIQUES:

 1. Comptar i identificar el nombre correcte (16 targes)
 2. Comptar i escriure la grafia del nombre corresponent (16 targes)
 3. Sumar i restar i, escriure el resultat correcte (16 de sumes i 16 de restes)

Proposta 1:

Els números serveixen per memoritzar una quantitat, per comparar, per calcular, per identificar. Aquí els infants poden comptar quants elements hi ha i un cop esbrinat, identificar quin és el número correcte a la quantitat que ha comptat prèviament.

A més, amb la proposta de marcar el resultat amb les agulles d’estendre, estem treballant un cop més, la motricitat fina i la pinça, tan important en aquestes edats.

I… a més s’ho poden autocorregir, és a dir, els infants poden veure ells mateixos l’encert o l’error (enganxar gomets darrera l’opció correcte).

Recurs de primavera

Proposta 2:

Els infants aprenen ràpid a llegir els números i a interpretar les seves grafies, que a més, estan presents en tots els contextos socials.

Aquí els nens i nenes poden comptar quants elements hi ha i un cop esbrinat, escriure la grafia corresponent al número correcte que ha comptat, o si teniu números de fusta fer-ho amb aquest material.

Si abans d’escriure manipulem una estona amb material que tingueu per casa: cigrons, macarrons, botons, etc… millor que millor. Es tracta de fer un aprenentatge el més vivencial possible.

Recurs de primavera

Proposta 3:

Aquesta proposta de sumes il·lustratives són per aprendre de manera senzilla i molt visual. Aquesta proposta amb imatges que coneixen els infants, estan pensades per iniciar-se en la suma a cicle inicial.

*El mateix amb les restes.

Proposta 4:

Aquesta proposta, és pels més petits, 2, 3 i 4 anys.

Com veieu a les fotografies, les imatges estan enganxades sobre un cartronet. Doncs bé, aquests cartronets els talleu per la meitat, ja sigui de manera vertical, horitzontal o de través, de manera que queden un trenca-closques de 2 peces, i a més a més estem treballant la simetria.

Recurs de primavera

Proposta 5:

Aquesta proposta, també és pels més petits, 2, 3 i 4 anys.

Podem classificar els cartronets per temàtiques: elements de la natura, insectes, aliments…

PER TREBALLAR LA LECTOESCRIPTURA:

 1. Identificar els elements de les imatges, lectura d’imatge (37 imatges). Podem aprofitar per practicar la consciència fonològica tot picant síl·labes, etc.
 2. Relacionar la imatge amb la seva corresponent paraula. Tenim les paraules en lletra de pal, lletra lligada i impremta.
 3. Escriure de manera natural en una llibreta o pissarra el nom dels elements que veiem a les imatges.
 4. Identificar els elements de les imatges, lectura d’imatge (24 imatges) i crear les paraules confegint (ajuntant) les síl·labes. Es pot fer amb lletra de pal, lligada i impremta.
Recurs de primavera
Recurs de primavera

Tot això, ho podem treballar a través de les imatges dels cartronets, o muntant un petit àlbum de primavera. He de dir que l’àlbum sempre agrada molt, és molt manipulatiu i tipus llibret els crida molt l’atenció.

Si t’agrada aquest material, dir-te que quan l’adquireixis, un cop fet el pagament rebràs un correu de confirmació amb el pdf per poder-te’l descarregar, és automàtic. A vegades pot anar al correu spam! Mira allà abans d’enviar-me un correu 😉

Te’l pots descarregar clicant al següent enllaç:

https://maronadecolors.com/producte/recurs-primavera-lecto-mates/

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i que el comentis.

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors 😊

*MATERIAL ELABORAT PER @MARONADECOLORS I IMATGES AMB LLICÈNCIA 😉

POST EN CASTELLANO

¡Parecido a la temática del verano, el otoño y el invierno, ya llega la primavera!

¿Quién ha dicho que las mates son aburridas? ¿Y la lecto? ¡Hagamos los aprendizajes fáciles y divertidos, vamos a ello!

El siguiente material que os traigo hoy, es para utilizar en casa o en la escuela.

Consiste en un pack de más de 100 tarjetas repartidas en las siguientes propuestas:

PARA TRABAJAR LAS MATEMÁTICAS:

 • Contar e identificar el número correcto (16 tarjetas)
 • Contar y escribir la grafía del número correspondiente (16 tarjetas)
 • Sumar y restar y, escribir el resultado correcto (16 sumas y 16 restas)
Recurso primavera

Propuesta 1:

Los números sirven para memorizar una cantidad, para comparar, para calcular, para identificar. Aquí los niños y niñas pueden contar cuantos elementos hay, y una vez averiguado identificar cual es el número correcto a la cantidad que ha contado previamente.

Además, con la propuesta de marcar el resultado con las agujas de madera de tender la ropa, estamos trabajando una vez más, la motricidad fina y la pinza, tan importante en estas edades.

Y, se lo pueden autocorregir, es decir, los niños y niñas pueden ver ellos y ellas mismos/as el acierto o el error (pegar gomets detrás de la opción correcta).

Recurso primavera

Propuesta 2:

Los niños y niñas aprenden rápido a leer los números y a interpretar sus grafías, que además, están presentes en todos los contextos sociales.

Aquí los peques pueden contar cuantos elementos hay, y una vez averiguado, pueden escribir la grafía correspondiente al número correcto que ha contado, o si tenéis números de madera hacerlo con este material.

Si antes de escribir manipulamos un ratito con material que tengamos por casa: garbanzos, macarrones, botones, etc.… mejor que mejor. Se trata de hacer un aprendizaje lo más vivencial posible.

Recurso primavera

Propuesta 3:

Esta propuesta de sumas ilustrativas es para aprender de manera sencilla y muy visual, con imágenes que conocen los niños y niñas, está pensada para iniciarse en la suma a partir de P5 o ciclo inicial.

*Lo mismo con las restas

Propuesta 4:

Esta propuesta, es para los más peques, 2, 3 y 4 años.

Como veis en las fotografías, las imágenes están pegadas en un cartón. Pues bien, estos cartones los recortáis por la mitad, ya sea vertical o horizontal, de manera que quedan como un puzle de 2 piezas, y además estamos trabajando la simetría.

Recurso primavera

Propuesta 5:

Esta propuesta, también es para los más peques, 2, 3 y 4 años.

Podemos clasificar los cartones por temáticas: elementos de la naturaleza, alimentos, ropa.

PARA TRABAJAR LA LECTOESCRITURA:

 • Identificar los elementos de las imágenes, lectura de imagen (casi 40 imágenes). Podemos aprovechar para practicar la conciencia fonológica picando sílabas, etc.
 • Relacionar la imagen con su correspondiente palabra. Tenemos las palabras en letra de palo, letra ligada y letra de imprenta.
 • Escribir de manera natural en una libreta o pizarra el nombre de los elementos que vemos en las imágenes.
 • Identificar los elementos de las imágenes, lectura de imagen (casi 40 imágenes) y crear (componer) las palabras juntando las sílabas.
Recurso primavera
Recurso primavera

Todo esto, lo podemos trabajar a través de las imágenes de los cartonés o montando un pequeño álbum. Tengo que decir que el álbum siempre gusta un montón, es muy manipulativo y así en formato libro les llama mucho la atención.

Si te gusta este material, decirte que cuando lo adquieras, una vez hecho el pago, recibirás un correo de confirmación con el pdf para podértelo descargar, es automático. ¡A veces puede ir al correo spam! Mira allí antes de enviarme un correo 😉

Te lo puedes descargar clicando en el siguiente enlace:

https://maronadecolors.com/es/producte/recurso-primavera-lecto-mates/

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y que lo comentes.

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores 😊

*MATERIAL ELABORADO POR @MARONADECOLORS_MAMIDECOLORES E IMÁGENES DESCARGADAS CON LICENCIA 😉

Recurs d’hivern mates i lecto, CAT./ Recurso de invierno mates y lecto, CAST.

POST EN CATALÀ

Semblant a la temàtica de l’estiu i la tardor, aquí ja tenim l’hivern!

Qui ha dit que les mates són avorrides? I la lecto? Fem els aprenentatges fàcils i divertits? Som-hi!!!

El següent material que us porto avui és per utilitzar tant a l’escola com a casa.

Consisteix en un pack de quasi 100 targes repartides en les següents propostes:

PER TREBALLAR LES MATEMÀTIQUES:

 1. Comptar i identificar el nombre correcte (16 targes)
 2. Comptar i escriure la grafia del nombre corresponent (16 targes)
 3. Sumar i restar i, escriure el resultat correcte (16 de sumes i 16 de restes)

Proposta 1:

Els números serveixen per memoritzar una quantitat, per comparar, per calcular, per identificar. Aquí els infants poden comptar quants elements hi ha i un cop esbrinat, identificar quin és el número correcte a la quantitat que ha comptat prèviament.

A més, amb la proposta de marcar el resultat amb les agulles d’estendre, estem treballant un cop més, la motricitat fina i la pinça, tan important en aquestes edats.

I… a més s’ho poden autocorregir, és a dir, els infants poden veure ells mateixos l’encert o l’error (enganxar gomets darrera l’opció correcte).

Proposta 2:

Els infants aprenen ràpid a llegir els números i a interpretar les seves grafies, que a més, estan presents en tots els contextos socials.

Aquí els nens i nenes poden comptar quants elements hi ha i un cop esbrinat, escriure la grafia corresponent al número correcte que ha comptat, o si teniu números de fusta fer-ho amb aquest material.

Si abans d’escriure manipulem una estona amb material que tingueu per casa: cigrons, macarrons, botons, etc… millor que millor. Es tracta de fer un aprenentatge el més vivencial possible.

Proposta 3:

Aquesta proposta de sumes il·lustratives són per aprendre de manera senzilla i molt visual. Aquesta proposta amb imatges que coneixen els infants, estan pensades per iniciar-se en la suma a cicle inicial.

*El mateix amb les restes.

Proposta 4:

Aquesta proposta, és pels més petits, 2, 3 i 4 anys.

Com veieu a les fotografies, les imatges estan enganxades sobre un cartronet. Doncs bé, aquests cartronets els talleu per la meitat, ja sigui de manera vertical, horitzontal o de través, de manera que queden un trenca-closques de 2 peces, i a més a més estem treballant la simetria.

Proposta 5:

Aquesta proposta, també és pels més petits, 2, 3 i 4 anys.

Podem classificar els cartronets per temàtiques: elements de la natura, aliments, roba.

PER TREBALLAR LA LECTOESCRIPTURA:

 1. Identificar els elements de les imatges, lectura d’imatge (19 imatges). Podem aprofitar per practicar la consciència fonològica tot picant síl·labes, etc.
 2. Relacionar la imatge amb la seva corresponent paraula. Tenim les paraules en lletra de pal i en lletra lligada.
 3. Escriure de manera natural en una llibreta o pissarra el nom dels elements que veiem a les imatges.
 4. Identificar els elements de les imatges, lectura d’imatge (11 imatges) i crear les paraules confegint (ajuntant) les síl·labes.

Tot això, ho podem treballar a través de les imatges dels cartronets, o muntant un petit àlbum, com el que veieu a les fotografies. He de dir que l’àlbum sempre agrada molt, és molt manipulatiu i així tipus llibret els crida molt l’atenció.

Si t’agrada aquest material, dir-te que quan l’adquireixis, un cop fet el pagament rebràs un correu de confirmació amb el pdf per poder-te’l descarregar, és automàtic. A vegades pot anar al correu spam! Mira allà abans d’enviar-me un correu 😉

Te’l pots descarregar clicant al següent enllaç:

https://maronadecolors.com/producte/recurs-hivern-lecto-mates/

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i que el comentis.

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors 😊

*MATERIAL ELABORAT PER @MARONADECOLORS I IMATGES AMB LLICÈNCIA 😉

POST EN CASTELLANO

¡Parecido a la temática del verano y el otoño, aquí tenemos el invierno!

¿Quién ha dicho que las mates son aburridas? ¿Y la lecto? ¡Hagamos los aprendizajes fáciles y divertidos, vamos a ello!

El siguiente material que os traigo hoy, es para utilizar en casa o en la escuela.

Consiste en un pack de casi 100 tarjetas repartidas en las siguientes propuestas:

PARA TRABAJAR LAS MATEMÁTICAS:

 1. Contar e identificar el número correcto (16 tarjetas)
 2. Contar y escribir la grafía del número correspondiente (16 tarjetas)
 3. Sumar y restar y, escribir el resultado correcto (16 sumas y 16 restas)

Propuesta 1:

Los números sirven para memorizar una cantidad, para comparar, para calcular, para identificar. Aquí los niños y niñas pueden contar cuantos elementos hay, y una vez averiguado identificar cual es el número correcto a la cantidad que ha contado previamente.

Además, con la propuesta de marcar el resultado con las agujas de madera de tender la ropa, estamos trabajando una vez más, la motricidad fina y la pinza, tan importante en estas edades.

Y… además, se lo pueden autocorregir, es decir, los niños y niñas pueden ver ellos y ellas mismos/as el acierto o el error (pegar gomets detrás de la opción correcta).

Propuesta 2:

Los niños y niñas aprenden rápido a leer los números y a interpretar sus grafías, que además, están presentes en todos los contextos sociales.

Aquí los peques pueden contar cuantos elementos hay, y una vez averiguado, pueden escribir la grafía correspondiente al número correcto que ha contado, o si tenéis números de madera hacerlo con este material.

Si antes de escribir manipulamos un ratito con material que tengamos por casa: garbanzos, macarrones, botones, etc.… mejor que mejor. Se trata de hacer un aprendizaje lo más vivencial posible.

Propuesta 3:

Esta propuesta de sumas ilustrativas es para aprender de manera sencilla y muy visual, con imágenes que conocen los niños y niñas, está pensada para iniciarse en la suma a partir de P5 o ciclo inicial.

*Lo mismo con las restas

Propuesta 4:

Esta propuesta, es para los más peques, 2, 3 y 4 años.

Como veis en las fotografías, las imágenes están pegadas en un cartón. Pues bien, estos cartones los recortáis por la mitad, ya sea vertical o horizontal, de manera que quedan como un puzle de 2 piezas, y además estamos trabajando la simetría.

Propuesta 5:

Esta propuesta, también es para los más peques, 2, 3 y 4 años.

Podemos clasificar los cartones por temáticas: elementos de la naturaleza, alimentos, ropa.

PARA TRABAJAR LA LECTOESCRITURA:

 1. Identificar los elementos de las imágenes, lectura de imagen (19 imágenes). Podemos aprovechar para practicar la conciencia fonológica picando sílabas, etc.
 2. Relacionar la imagen con su correspondiente palabra. Tenemos las palabras en letra de palo y en letra ligada.
 3. Escribir de manera natural en una libreta o pizarra el nombre de los elementos que vemos en las imágenes.
 4. Identificar los elementos de las imágenes, lectura de imagen (11 imágenes) y crear (componer) las palabras juntando las sílabas.

Todo esto, lo podemos trabajar a través de las imágenes de los cartonés o montando un pequeño álbum, como el que veis en las fotografías. Tengo que decir que el álbum siempre gusta un montón, es muy manipulativo y así en tipo libro les llama mucho la atención.

Si te gusta este material, decirte que cuando lo adquieras, una vez hecho el pago, recibirás un correo de confirmación con el pdf para podértelo descargar, es automático. ¡A veces puede ir al correo spam! Mira allí antes de enviarme un correo 😉

Te lo puedes descargar clicando en el siguiente enlace:

https://maronadecolors.com/es/producte/recurso-invierno-lecto-mates/

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y que lo comentes.

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores 😊

*MATERIAL ELABORADO POR @MARONADECOLORS_MAMIDECOLORES E IMÁGENES DESCARGADAS CON LICENCIA 😉

Caldo navideño

¡Buenas de nuevo!

Como ya sabéis, somos consumidores de caldo aneto en un montón de variedades, pero en realidad el que más triunfa en casa, el caldo que más nos gusta a todos, es sin duda el caldo de Navidad.

Su sabor nos sorprende, es espectacular, ya que es como el caldo casero de toda la vida. Pero si te quieres lucir de verdad, puedes convertir tu caldo navideño en la cena o comida navideña en una deliciosa sopa de galets con albóndigas pequeñas. De verdad que es un plato elaborado que no va a dejar a nadie indiferente, te vas a lucir de verdad, y con este frío no apetece cosa más rica que un caldo navideño para entrar en calor. Así que, en casa, hace ya días que olemos la navidad gracias al caldo aneto de navidad. Podríamos decir que estamos en formato #navidadaneto.

¡La lástima es que sea un caldo de temporada, porque con los peques comeríamos todo el año del caldo navideño! ¿Podemos alargarlo un poco más? 😊

¿Y a ti? ¿Qué caldo Aneto te gusta más?

Compártelo en comentarios,

Gracias por leerme.

Cristina – Marona de colors_mamidecolores