POST EN CATALÀ

I aquest any sí! Després de llegir les vostres peticions, aquest any m’he decidit a compartir el meu quadern docent: llibreta de programació i llibreta d’observacions alumnes. Un quadern i una llibreta que em resulta senzill i fàcil de recollir informació en el meu dia a dia a l’aula.

En aquest pdf no editable trobaràs:

LLIBRETA DE PROGRAMACIÓ:

 • Portades a escollir
 • Encobert (subportada): per omplir dades personals + dades de l’escola (així no hauràs d’anar buscant el correu de l’escola, el telèfon i el codi de centre cada 2 per 3 😉)
 • Full per enganxar l’horari del mestre
 • Full per enganxar l’horari dels alumnes
 • Full per enganxar les fotografies dels alumnes (en tens varis per escollir).
 • Calendari de curs (de setembre a juny): jo hi apunto els aniversaris dels alumnes, dates de claustres, excursions, teatres, colònies, formacions… així m’és més visual saber què m’espera cada mes.
 • Encobert (subportada) programació setmanal
 • Encoberts (subportada) trimestres, reunions i altres: cicle, claustre, comissions, notes.
 • Graella programació: varis models a escollir (en color o blanc i negre). Aquesta cal imprimir a doble cara, doncs a darrere trobaràs una graella per anotar els materials o altres recursos que necessitis per la setmana.
 • Apartat per anotar temes o informacions que no pots oblidar: recursos, webs, contes, llibres, formacions…

*Jo a més, m’hi afegeixo el calendari escolar que fa i em proporciona l’escola.

*De calendari de temporització anual no n’utilitzo perquè ja tinc el calendaris mensuals que per mi són més visuals.

LLIBRETA D’OBSERVACIÓ ALUMNES:

 • Portada
 • Registre entrevistes (temes tractats, acords i observacions), a escollir en color o blanc i negre.
 • Full observacions alumnes
 • Graella registre observacions alumnes
 • Graella registres varis: excursions, materials, etc.
 • Graella registre en blanc (pot servir per avaluacions).
 • Graella atenció a la diversitat
 • Graella assistència

*La graella registre en blanc per avaluacions, jo no l’utilitzo, ja que no avaluo tal com diu la paraula. Al full d’observacions anoto coses puntuals per no oblidar-me. Però després tinc una graella en digital amb preguntes i qüestions a observar del dia a dia dels nens i nenes.

*El registre d’entrevistes de les famílies, utilitzem una graella en digital per esplaiar-nos més i deixar documentades les entrevistes amb les famílies.

*En aquesta llibreta d’observació, hi afegeixo un full amb les fotografies dels alumnes, una llista dels alumnes que em proporciona l’escola, i el llistat de telèfons de les famílies que també em proporciona l’escola.

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i/o que el comentis.

Descarrega aquí:

Quadern docent 2021-2022

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors

*MATERIAL ELABORAT PER @MARONADECOLORS. IMATGES AMB LLICÈNCIA 

POST EN CASTELLANO

¡Y este año sí! Después de leer vuestras peticiones, este año me he decidido a compartir mi cuaderno docente: libreta de programación y libreta de observaciones alumnado. Un cuaderno y una libreta que me resulta fácil y sencillo de recoger información en mi día a día en el aula.

En este pdf no editable encontrarás:

LIBRETA DE PROGRAMACIÓN:

 • Portadas a escoger
 • Subportadas: para añadir datos personales + datos de la escuela (así no tendrás que buscar el correo de la escuela, el teléfono y el código de centro cada 2 por 3 😉)
 • Hoja para pegar el horario del maestro/a
 • Hoja para pegar el horario del alumnado
 • Hoja para pegar las fotografías de los/as alumnos/as (tienes varias a escoger).
 • Calendario de curso (de septiembre a junio): yo anoto los cumpleaños de los alumnos, fechas de los claustros, excursiones, teatros, campamentos, formaciones… de esta manera para mi es más visual saber qué me espera cada mes.
 • Subportada programación semanal
 • Subportada trimestres, reuniones y otros: ciclo, claustro, comisiones, notas.
 • Parrilla programación: varios modelos a escoger (en color o blanco y negro). Esta tienes que imprimirla a doble cara, porque detrás encontrarás una parrilla para anotar los materiales u otros recursos que necesites para la semana. (Este curso hay 39 semanas).
 • Apartado para anotar temas o informaciones que no puedes olvidar: recursos, webs, cuentos, libros, formaciones…

*Yo, además, añado el calendario escolar que hace y me proporciona la escuela.

*De calendario de temporización anual no utilizo porque ya tengo el calendario mensual que para mí es más visual.

LIBRETA DE OBSERVACIÓN ALUMNADO:

 • Portada
 • Registro entrevistas (temas tratados, acuerdos y observaciones), a escoger en color o blanco y negro.
 • Hoja observaciones alumnos/as
 • Parrilla registro observaciones alumnos/as
 • Parrilla registros varios: excursiones, materiales, etc.
 • Parrilla registro en blanco (puede servir para evaluaciones).
 • Parrilla atención a la diversidad
 • Parrilla asistencia

*La parrilla registro en blanco para evaluaciones, yo no la utilizo, ya que no evaluo como dice la palabra. En la hoja de observaciones anoto cosas muy puntuales para no olvidarme. Pero luego tengo una parrilla en digital con preguntas y cuestiones a observar del día a día de los niños y niñas.

*El registro de entrevistas de las familias, utilizamos una parrilla en digital para poder concretar más y dejar mejor documentadas las entrevistas con las familias.

*En esta libreta de observación, añado una hoja con las fotografías de los alumnos/as, una lista del alumnado que me proporciona la escuela y, el listado de teléfonos de las familias que también me proporciona el centro.

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y/o que lo comentes.

Descarga aquí:

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores

*MATERIAL ELABORADO POR @MARONADECOLORS_MAMIDECOLORES. IMÁGENES CON LICENCIA. 

2 thoughts on “Quadern docent 2021-22, Cat./Cuaderno docente 2021-22, Cast.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s