Quadern docent 2022-23, Cat./Cuaderno docente 2022-23, Cast.

POST EN CATALÀ

Un any més, aquí tens el pack docent, que consta de, la llibreta de programació i la llibreta d’observacions alumnes. Uns quaderns que a mi em resulten senzills, pràctics i fàcil de recollir la informació en el meu dia a dia a l’aula.

T’aconsello llegir aquest post abans d’adquirir-lo, així podràs veure i tenir en compte tots els documents que trobaràs en aquest pack docent 2022-23.

Aquest any, tens un petit detall per la compra. 

En aquest pdf no editable trobaràs:

LLIBRETA DE PROGRAMACIÓ:

 • Portada (3 a escollir)
 • Encobert (subportada): per omplir dades personals + dades de l’escola (així no hauràs d’anar buscant el correu de l’escola, el telèfon i el codi de centre cada 2 per 3 😉)
 • Full per enganxar l’horari del mestre
 • Full per enganxar l’horari dels alumnes
 • Full per enganxar les fotografies dels alumnes.
 • Calendari de curs (de setembre a juny): jo hi apunto els aniversaris dels alumnes, dates de claustres, excursions, teatres, colònies, formacions… així m’és més visual saber què m’espera cada mes.
 • Encobert (subportada) programació setmanal
 • Encoberts (subportada) trimestres, reunions i altres: cicle, claustre, comissions, notes.
 • Graella programació: 7 models de graella a escollir (color o blanc i negre).
 • Apartat per anotar temes o informacions que no pots oblidar: recursos, webs, contes, llibres, formacions…

*Jo a més, m’hi afegeixo el calendari escolar que fa i em proporciona l’escola.

*De calendari de temporització anual no n’utilitzo perquè ja tinc el calendaris mensuals que per mi són més visuals.

LLIBRETA D’OBSERVACIÓ ALUMNES:

 • Portada
 • Registre entrevistes (temes tractats, acords i observacions), a escollir en color o blanc i negre.
 • Full observacions alumnes
 • Graella registre observacions alumnes
 • Graella registres varis: excursions, materials, etc.
 • Graella registre en blanc (pot servir per avaluacions).
 • Graella atenció a la diversitat
 • Graella assistència

*La graella registre en blanc per avaluacions, jo no l’utilitzo, ja que no avaluo tal com diu la paraula. Al full d’observacions anoto coses puntuals per no oblidar-me. Però després tinc una graella en digital amb preguntes i qüestions a observar del dia a dia dels nens i nenes.

*El registre d’entrevistes de les famílies, utilitzem una graella en digital per esplaiar-nos més i deixar documentades les entrevistes amb les famílies.

*En aquesta llibreta d’observació, hi afegeixo un full amb les fotografies dels alumnes, una llista dels alumnes que em proporciona l’escola, i el llistat de telèfons de les famílies que també em proporciona l’escola.

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i/o que el comentis.

Descarrega aquí:

https://maronadecolors.com/producte/quadern-docent-2022-2023/

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors

*MATERIAL ELABORAT PER @MARONADECOLORS. IMATGES AMB LLICÈNCIA 

POST EN CASTELLANO

Un año más, aquí tienes el pack docente, que consta de, la libreta de programación y la libreta de observaciones del alumnado. Unos cuadernos que a mí me resultan sencillos, prácticos y fácil de recoger la información en mi día a día en el aula.

Te aconsejo leer el post en el blog antes de adquirir el pack, así podrás ver y tener en cuenta todos los documentos que encontraràs en este pack docente 2022-23.

Este año, tienes un pequeño detalle por la compra.

En este pdf no editable encontrarás:

LIBRETA DE PROGRAMACIÓN:

 • Portadas (3 a escoger)
 • Subportadas: para añadir datos personales + datos de la escuela (así no tendrás que buscar el correo de la escuela, el teléfono y el código de centro cada 2 por 3 😉)
 • Hoja para pegar el horario del maestro/a
 • Hoja para pegar el horario del alumnado
 • Hoja para pegar las fotografías de los/as alumnos/as.
 • Calendario de curso (de septiembre a junio): yo anoto los cumpleaños de los alumnos, fechas de los claustros, excursiones, teatros, campamentos, formaciones… de esta manera para mi es más visual saber qué me espera cada mes.
 • Subportada programación semanal
 • Subportada trimestres, reuniones y otros: ciclo, claustro, comisiones, notas.
 • Parrilla programación: 7 modelos a escoger (color o blanco y negro).
 • Apartado para anotar temas o informaciones que no puedes olvidar: recursos, webs, cuentos, libros, formaciones…

*Yo, además, añado el calendario escolar que hace y me proporciona la escuela.

*De calendario de temporización anual no utilizo porque ya tengo el calendario mensual que para mí es más visual.

LIBRETA DE OBSERVACIÓN ALUMNADO:

 • Portada
 • Registro entrevistas (temas tratados, acuerdos y observaciones), a escoger en color o blanco y negro.
 • Hoja observaciones alumnos/as
 • Parrilla registro observaciones alumnos/as
 • Parrilla registros varios: excursiones, materiales, etc.
 • Parrilla registro en blanco (puede servir para evaluaciones).
 • Parrilla atención a la diversidad
 • Parrilla asistencia

*La parrilla registro en blanco para evaluaciones, yo no la utilizo, ya que no evaluo como dice la palabra. En la hoja de observaciones anoto cosas muy puntuales para no olvidarme. Pero luego tengo una parrilla en digital con preguntas y cuestiones a observar del día a día de los niños y niñas.

*El registro de entrevistas de las familias, utilizamos una parrilla en digital para poder concretar más y dejar mejor documentadas las entrevistas con las familias.

*En esta libreta de observación, añado una hoja con las fotografías de los alumnos/as, una lista del alumnado que me proporciona la escuela y, el listado de teléfonos de las familias que también me proporciona el centro.

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y/o que lo comentes.

Descarga aquí:

https://maronadecolors.com/es/producte/cuaderno-docente-2022-2023/

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores

*MATERIAL ELABORADO POR @MARONADECOLORS_MAMIDECOLORES. IMÁGENES CON LICENCIA. 

Calendari curs 2022-23, CAT./Calendario curso 2022-22, CAST.

POST EN CATALÀ

EL CALENDARI

Als 3, 4, 5 anys, i fins als 6-7 anys, la noció del temps és un concepte abstracte, perquè pels infants el que importa és l’ara, el present. Per tant, el més proper que tenen, és el matí, la tarda i la nit. Després els dies de la setmana, ahir, avui, demà.. més endavant vindrà la duració d’aquest temps, un dia, una setmana, un mes…

Cap als 3 anys, la comprensió del temps es desconegut, incert. Comencen a adonar-se de la diferència del dia i la nit.

Entre els 3 i 4 anys, comencen a adonar-se que tot segueix un ordre, per a dur a terme les diverses situacions del dia a dia, seguir una sèrie d’hàbits i rutines els fa sentir segurs i saben avançar i entendre el que vindrà després. Per exemple: ens llevem, anem al lavabo, ens vestim, esmorzem, agafem les nostres pertinences per anar a l’escola (motxilla, jaqueta…), ens calcem…

Cap als 5-6 anys, comencen a diferenciar l’ara, abans, després,…

Cap als 6-7 anys, ja poden entendre que a l’estiu anirem de vacances a la platja, o que la setmana que ve anirem d’excursió al riu… En aquest moment els infants ja són conscients de la paraula temps.

Un recurs interessant per ajudar-los a situar-se en el temps, és elaborar un calendari adaptat a la seva edat i posant més o menys informació, amb els quadres dels dies ben marcats i senyalar cada dia quin dia és avui. Així si per exemple, avui som dimarts i decidim que dissabte anem a casa els avis a dinar i els petits van demanant: -quin dia anem a casa els avis a dinar? Sí, dissabte. Però, -Quant queda per dissabte? Podem marcar amb una creu, gomet, estrella, el que vulgueu, el dia d’avui, i marcar el dissabte amb un dibuix significatiu, per exemple una flor, una cullera, el que sigui que faci especial el dissabte, que anem a dinar a casa els avis. D’aquesta manera també estem estimulant les matemàtiques: -som dimarts, per anar a casa els avis queden… un, dos, tres, quatre dies!, mentre ho anem assenyalant amb els dits…

Als nens i nenes els dona seguretat i tranquil·litat saber el què faran els pròxims dies. Hi ha infants que els va molt bé anticipar-los els esdeveniments per aquest motiu, com he dit, això els transmet calma i serenitat, i és per això que he elaborat aquest calendari, on hi ha marcat els dies festius amb un color fort i els dies de cada dia en blanc. Hi ha algunes festes, tradicions i esdeveniments populars també marcats.

Us animo a marcar amb els vostres fills i/o alumnes dates importants per vosaltres, per exemple: aniversaris pare, mare, germans, avis… us puc assegurar que els hi encanta i, és un gran aprenentatge del temps.

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i/o que el comentis.

Descarrega aquí:

Calendari escolar 2022-2023

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors

*MATERIAL ELABORAT PER @MARONADECOLORS. IMATGES AMB LLICÈNCIA 😉

POST EN CASTELLANO

CALENDARIO

A los 3, 4, 5 años, y hasta los 6-7 años, la noción del tiempo es un concepto abstracto, porque para los niños lo importante es el ahora, el presente. Por lo tanto, lo más cercano que tienen es la mañana, la tarde y la noche. Después los días de la semana, ayer, hoy, mañana… más adelante vendrá la duración de este tiempo, un día, una semana, un mes…

Hacia los 3 años, la comprensión del tiempo es desconocido, incierto. Empiezan a darse cuenta de la diferencia del día y la noche.

Entre los 3 y 4 años, empiezan a darse cuenta que todo sigue un orden para llevar a cabo las situaciones del día a día. Seguir una serie de hábitos y rutinas los hace sentir seguros y saben avanzar y entender lo que vendrá después. Por ejemplo: nos levantamos, vamos al baño, nos vestimos, desayunamos, cogemos nuestras cosas para ir a la escuela (maleta, chaqueta…), nos ponemos los zapatos…

Hacia los 5-6 años, empiezan a diferenciar el ahora, antes y después.

Hacia los 6-7 años, ya pueden entender que en verano iremos de vacaciones a la playa, o que la semana que viene iremos de excursión al rio… En este momento, los niños y las niñas ya son conscientes de la palabra tiempo.

Un recurso interesante para ayudarlos a situarse en el tiempo, es elaborar un calendario adaptado a su edad y poniendo más o menos información, con los cuadros bien marcados y señalando qué día es hoy. Así, por ejemplo, si hoy estamos a martes y decidimos que el sábado iremos a almorzar a casa de los abuelos y los niños preguntan: – ¿qué día iremos a casa de los abuelos a comer? -Sí, el sábado. Pero, – ¿Cuánto queda para el sábado? Podemos marcar con una cruz, gomet, estrella, lo que queráis, el día de hoy, y marcar el sábado con un dibujo significativo, por ejemplo, una flor, una cuchara, lo que sea que haga especial el sábado que vamos a comer a casa de los abuelos. De esta manera también estamos estimulando las matemáticas: -estamos a martes, para ir a casa de los abuelos quedan… uno, dos, tres, cuatro días!… y mientras tanto lo vamos señalando con los dedos.

A los niños y niñas les da seguridad y tranquilidad saber qué harán los próximos días. Hay peques que les va muy bien anticiparles acontecimientos por este motivo, como he dicho, esto les trasmite calma y serenidad, y es por eso que he elaborado este calendario, donde están marcados los días festivos de un color fuerte y los días de cada día en blanco. Hay algunas fiestas, tradiciones y acontecimientos populares también marcados.

Os animo a marcar con vuestros hijos y/o alumnos fechas importantes para vosotros, por ejemplo: cumpleaños padre, madre, hermanos, abuelos… os puedo asegurar que les encanta, y es un gran aprendizaje del tiempo.

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y/o que lo comentes.

Descarga aquí:

Calendario escolar 2022-2023

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores

*MATERIAL ELABORADO POR @MARONADECOLORS. IMÁGENES CON LICENCIA 😉