Sopes de lletres d’estiu, CAT./Sopas de letras de verano, CAST.

SOPES DE LLETRES 

Ja sabeu que aquest any col·laboro amb Aneto com a ambaixadora, i és per això que avui us presento una sopa de lletres on els petits i petites han de buscar els ingredients per a fer un caldo Aneto.

I com que quan m’hi poso, m’hi poso, m’he animat i he elaborat 9 sopes de lletres d’estiu per treballar les lletres, el vocabulari, relacionar la paraula trobada amb la imatge corresponent… una proposta divertida ideal per infants a partir de 5-6 anys i CI (cicle inicial).

Sopes de lletres:

1.Ingredients Caldo Aneto

2.Al mar

3.A la platja

4.A la piscina

5.Fruites d’estiu

6.Refrescants d’estiu

7.Menjars d’estiu

8.Roba i complements d’estiu

9.A l’estiu

10.Activitats d’estiu

 

Pots descarregar-te les sopes de lletres clicant al següent enllaç:

SOPA DE LLETRES CATALÀ

 

Espero que us agradin i que els nens i nenes en gaudeixin. Si comparteixes aquest post o el comentes, estaré molt contenta.

Gràcies, gràcies, gràcies,

Marona de colors 🙂

 

SOPAS DE LETRAS 

Ya sabéis que este año colaboro con Aneto como embajadora, y es por eso que hoy os presento una sopa de letras donde los peques tienen que buscar los ingredientes para hacer un caldo Aneto.

Y como cuando me pongo a hacer algo, me pongo, me he animado y he elaborado 9 sopas de letras de verano para trabajar las letras, el vocabulario, relacionar la palabra con la imagen correspondiente… una propuesta divertida, ideal para niños y niñas a partir de 5-6 años y CI (ciclo inicial).

Sopas de letras:

1.Ingredientes Caldo Aneto

2.En el mar

3.En la playa

4.En la piscina

5.Frutas de verano

6.Refrescantes de verano

7.Comidas de verano

8.Ropa y complementos de verano

9.En verano…

10.Actividades de verano

 

 

Puedes descargarte las sopas de letras clicando en el siguiente enlace:

SOPA DE LETRAS CASTELLANO

 

Espero que os gusten y que los niños y las niñas lo disfruten. Si compartes este post o lo comentas, estaré muy contenta.

Gracias, gracias, gracias,

Marona de colors_mamidecolores 🙂

 

 

 

 

 

Recurs d’estiu mates i lecto, CATALÀ / Recurso de verano mates y lecto, CASTELLANO.

POST EN CATALÀ

Semblant a la temàtica de la tardor, l’hivern i la primavera, ja tenim aquí l’estiu!

Qui ha dit que les mates són avorrides? I la lecto? Fem els aprenentatges fàcils i divertits? Som-hi!!!

El següent material que us porto avui és per utilitzar tant a l’escola com a casa.

PER ESTIMULAR LES MATEMÀTIQUES:

Consisteix en un pack de 100 targes repartides en tres propostes diferents per:

 1. Comptar i identificar el nombre correcte (20 targes)
 2. Comptar i escriure la grafia del nombre corresponent (20 targes)
 3. Sumar i restar i, escriure el resultat correcte (40 de sumes i 20 de restes)

IMG_7090

Proposta 1:

Els números serveixen per memoritzar una quantitat, per comparar, per calcular, per identificar. Aquí els infants poden comptar quants elements hi ha i un cop esbrinat, identificar quin és el número correcte a la quantitat que ha comptat prèviament.

A més, amb la proposta de marcar el resultat amb les agulles d’estendre, estem treballant un cop més, la motricitat fina i la pinça, tan important en aquestes edats.

I… a més s’ho poden autocorregir, és a dir, els infants poden veure ells mateixos l’encert o l’error. Això de mirar si ho han encertat, els hi encanta!

IMG_7093

Proposta 2:

Els infants aprenen ràpid a llegir els números i a interpretar les seves grafies, que a més, estan presents en tots els contextos socials.

Aquí els nens i nenes poden comptar quants elements hi ha i un cop esbrinat, escriure la grafia corresponent al número correcte que ha comptat.

 IMG_7094

 

Proposta 3:

Aquesta proposta de sumes il·lustratives són per aprendre de manera senzilla i molt visual. Aquesta proposta amb imatges que coneixen els infants, estan pensades per iniciar-se en la suma a cicle inicial.

IMG_7095

 *El mateix amb les restes.

Aquestes propostes són amb elements d’estiu, on a més, si voleu, podeu estimular la lectoescriptura tot identificant els elements de les imatges, escriure les paraules en una llibreta o pissarra, practicar la consciència fonològica…

PER ESTIMULAR LA LECTOESCRIPTURA:

 1. Identificar els elements de les imatges, lectura d’imatge (38 imatges). Podem aprofitar per practicar la consciència fonològica tot picant síl·labes, etc.
 2. Relacionar la imatge amb la seva corresponent paraula. Tenim les paraules en lletra de pal, lletra lligada i impremta.
 3. Escriure de manera natural en una llibreta o pissarra el nom dels elements que veiem a les imatges.
 4. Identificar els elements de les imatges, lectura d’imatge i crear les paraules confegint (ajuntant) les síl·labes. Es pot fer amb lletra de pal, lligada i impremta.

Tot això, ho podem treballar a través de les imatges enganxades en cartronets, o muntant un petit àlbum de primavera. He de dir que l’àlbum sempre agrada molt, és molt manipulatiu i tipus llibret els crida molt l’atenció.

Si t’agrada aquest material, dir-te que quan l’adquireixis, un cop fet el pagament rebràs un correu de confirmació amb el pdf per poder-te’l descarregar, és automàtic. A vegades pot anar al correu spam! Mira allà abans d’enviar-me un correu 😉

Te’l pots descarregar clicant al següent enllaç:

https://maronadecolors.com/producte/recurs-estiu-mates-lecto/

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i que el comentis.

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors 😊

*MATERIAL ELABORAT PER @MARONADECOLORS I IMATGES DESCARREGADES AMB LLICÈNCIA 😉

POST CASTELLANO

Parecido a la temática del otoño, el invierno y la primavera, ¡ya tenemos aquí el verano!

¿Quién ha dicho que las mates son aburridas? ¿y la lecto?

El siguiente material que os traigo hoy, es divertido y sencillo, para utilizar en casa o en la escuela.

PARA ESTIMULAR LAS MATEMÁTICAS:

Consiste en un pack de 100 tarjetas repartidas en tres propuestas diferentes para:

 1. Contar e identificar el número correcto (20 tarjetas)
 2. Contar y escribir la grafía del número correspondiente (20 tarjetas)
 3. Sumar y restar y, escribir el resultado correcto (40 sumas y 20 restas)

 

IMG_7091

Propuesta 1:

Los números sirven para memorizar una cantidad, para comparar, para calcular, para identificar. Aquí los niños y niñas pueden contar cuantos elementos hay, y una vez averiguado identificar cual es el número correcto a la cantidad que ha contado previamente.

Además, con la propuesta de marcar el resultado con las agujas de madera de tender la ropa, estamos trabajando una vez más, la motricidad fina y la pinza, tan importante en estas edades.

Y… además, se lo pueden autocorregir, es decir, los niños y niñas pueden ver ellos y ellas mismos/as el acierto o el error. A los peques les encanta comprobar si lo han hecho correctamente!

IMG_7093

Propuesta 2:

Los niños y niñas aprenden rápido a leer los números y a interpretar sus grafías, que además, están presentes en todos los contextos sociales.

Aquí los peques pueden contar cuantos elementos hay, y una vez averiguado, pueden escribir la grafía correspondiente al número correcto que ha contado.

 IMG_7094

 

Propuesta 3:

Esta propuesta de sumas ilustrativas es para aprender de manera sencilla y muy visual, con imágenes que conocen los niños y niñas, está pensada para iniciarse en la suma a partir de P5 o ciclo inicial.

IMG_7095

 

*Lo mismo con las restas

PARA ESTIMULAR LA LECTOESCRITURA:

Estas propuestas son con elementos de verano, donde, además, si queréis podéis estimular la lectoescritura mientras identifican los elementos de las imágenes, escribir las palabras en una libreta o pizarra, practicar la conciencia fonológica…

Más:

 • Identificar los elementos de las imágenes, lectura de imagen (casi 40 imágenes). Podemos aprovechar para practicar la conciencia fonológica picando sílabas, etc.
 • Relacionar la imagen con su correspondiente palabra. Tenemos las palabras en letra de palo, letra ligada y letra de imprenta.
 • Escribir de manera natural en una libreta o pizarra el nombre de los elementos que vemos en las imágenes.
 • Identificar los elementos de las imágenes, lectura de imagen (casi 40 imágenes) y crear (componer) las palabras juntando las sílabas.

Todo esto, lo podemos estimular y trabajar a través de las imágenes de los cartones o montando un pequeño álbum. Tengo que decir que el álbum siempre gusta un montón, es muy manipulativo y así en formato libro les llama mucho la atención.

Si te gusta este material, decirte que cuando lo adquieras, una vez hecho el pago, recibirás un correo de confirmación con el pdf para podértelo descargar, es automático. ¡A veces puede ir al correo spam! Mira allí antes de enviarme un correo 😉

Te lo puedes descargar clicando en el siguiente enlace:

https://maronadecolors.com/es/producte/recurso-verano-mates-lecto/

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y que lo comentes.

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores 😊

*MATERIAL ELABORADO POR @MARONADECOLORS_MAMIDECOLORES E IMÁGENES DESCARGADAS CON LICENCIA 😉

Legos i oueres, CATALÀ / Legos y hueveras, CASTELLANO.

POST EN CATALÀ

 

El material que us presento avui, està pensat per treballar i desenvolupar l’atenció i la concentració, així com la coordinació oculomanual i orientació espacial. Aquesta habilitat serà molt important per aprenentatges futurs, un d’ells, l’aprenentatge de la lectoescriptura.

 

Aquesta proposta està pensada per infants a partir de 3 anys, on d’una manera lúdica posarà en marxa totes les habilitats anteriors esmentades, i a més a més, podem treballar conceptes logicomatemàtics com:

 • Classificació de les peces segons un color
 • Ordenació de les peces segons el model
 • Seriacions visuals de 2 i de 3. (Si aquestes seriacions surten de les oueres i es continuen tot formant un trenet, no passa res). *Veure fotos.

 

Aquest pack, consta de 40 targetes diferents, i està pensat tant per l’aula com per casa.

Dir-te que quan l’adquireixis, un cop fet el pagament rebràs un correu de confirmació amb el pdf per poder-te’l descarregar, és automàtic. A vegades pot anar al correu spam! Mira allà abans d’enviar-me un correu 😉

Te’l pots descarregar clicant al següent enllaç:

https://maronadecolors.com/producte/legos-i-oueres/

 

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i que el comentis.

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors 😊

POST EN CASTELLANO

 

El material que os presento hoy, está pensado para trabajar y desarrollar la atención y la concentración, así como la coordinación oculomanual y la orientación espacial. Esta habilitad será muy importante para futuros aprendizajes, uno de ellos, el aprendizaje de la lectoescritura.

 

Esta propuesta está pensada para niños y niñas a partir de 3 años, donde de una manera lúdica pondrá en marcha todas las habilidades anteriores mencionadas, y además, podemos trabajar conceptos lógico matemáticos como:

 • Clasificación de las piezas según un color
 • Ordenación de las piezas según el modelo
 • Seriaciones visuales de 2 y de 3. (Si estas seriaciones salen de las hueveras y se continúan formando un tren, no pasa nada). *Ver fotoS.

 

Este pack consta de 40 tarjetas diferentes y, está pensado tanto para el aula como para trabajar en casa.

Decirte que cuando adquieras este material, una vez hecho el pago, recibirás un correo de confirmación con el pdf para podértelo descargar, es automático. ¡A veces puede ir al correo spam! Mira allí antes de enviarme un correo 😉

Te lo puedes descargar clicando en el siguiente enlace:

https://maronadecolors.com/es/producte/legos-y-hueveras/

 

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y que lo comentes.

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mamidecolores 😊