Grafomotricitat, motricitat fina i traç CAT/ Grafomotricidad, motricidad fina y trazo CAST

Grafomotricitat, motricitat fina i traç

Fem una pinzellada ràpida a aquests tres conceptes.

La grafomotricitat fa referència al moviment que tot infant realitza amb la mà a l’hora d’escriure o dibuixar.

Per treballar la grafomotricitat cal realitzar prèviament activitats i propostes de motricitat fina, en que especialment es fa treballar els braços, les mans i sobretot els ditets.

Com ho farem?

A través d’activitats de motricitat fina, on a més a més desenvolupem la força (controlada), la concentració i l’atenció, amb propostes d’enfilar, enroscar/desenroscar, modelar, tapar, cordar, premsar, arrugar, estripar, encaixar, desencaixar, tallar (tisores)…

Mentre més treballin els ditets, amb més precisió després agafaran el llapis. Quan agafen un llapis quan són petits, els moviments que fan són irregulars, però a mesura que l’infant creix va aprenen a controlar cada cop més el seu cos.

És per això que els primers traços són irregulars, els gargots. Aquesta etapa del gargot és essencial, on veiem que l’infant utilitza tot l’espai per fer aquests primers traços.

A mesura que l’infant creix, el seu traç passa de ser un traç descontrolat, a un traç més controlat on l’infant s’adona que hi ha una relació amb els moviments que fa, és a dir comença a ser conscient de la seva coordinació visual i motora.

Realitzar correctament el traç en l’espai s’aprèn fent traços d’esquerra a dreta, de dalt a baix,… i es va evolucionant fent cercles, onades, bucles,… fins que s’arriba a la complexitat del traç de les lletres, les síl·labes, les paraules…

Així doncs, aquí teniu un material per treballar els traços amb els petits de la casa. Un material aconsellat per infants entre 3 i 6 anys, on podeu proposar resseguir els traços amb retoladors veleda que els hi encanta, o si ho preferiu abans, podeu oferir de resseguir aquests traços abans amb el ditet, o oferir material com pedretes, botons, petxines, cigrons, plastilina…

 

110 targes on trobaràs:

 • Diferents traços
 • El traç de números de colors
 • El traç de les lletres de l’abecedari en: lletra de pal, lletra lligada i lletra d’impremta.

110 Targes igual que l’anterior però en format llibret allargat.

20 Targes de números (de l’1 al 20).

En total 240 targes que podràs descarregar a la web-botiga de Marona de colors, clicant aquí sota:

https://maronadecolors.com/producte/grafomotricitat-motricitat-fina-tracos

Et puc assegurar que a casa nostra ha triomfat!

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i que el comentis.

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors 😊

 

Grafomotricidad, motricidad fina y trazo

Hacemos una pincelada rápida a estos tres conceptos.

La grafomotricidad hace referencia al movimiento que todo niño y niña realiza con la mano a la hora de escribir o dibujar.

Para trabajar la grafomotricidad hace falta realizar previamente actividades y propuestas de motricidad fina, en que especialmente se hace trabajar los brazos, las manos y sobre todo los deditos.

¿Cómo lo haremos?

A través de actividades de motricidad fina, donde además desarrollamos la fuerza (controlada), la concentración y la atención con propuestas de enhebrar/desenhebrar, enroscar/desenroscar, modelar, tapar, abrochar, prensar, arrugar, encajar/desencajar, cortar (tijeras)…

Mientras más trabajen los deditos, con más precisión cogerán después el lápiz. Cuando cogen un lápiz cuando son pequeños, los movimientos que hacen son irregulares, pero a medida que el niño o la niña crece, va aprendiendo a controlar cada vez más su cuerpo.

Es por eso que los primeros trazos son irregulares, los garabatos. Esta etapa del garabato es esencial, donde vemos que el niño o la niña utiliza todo el espacio para hacer estos primeros trazos.

A medida que la criatura crece, su trazo pasa de ser un trazo descontrolado a un trazo más controlado donde el niño o la niña se da cuenta que hay una relación con los movimientos que hace, es decir, empieza a ser consciente de su coordinación visual y motora.

Realizar el trazo en el espacio se aprende realizando trazos de izquierda a derecha, de arriba abajo… y va evolucionando haciendo círculos, ondas, bucles, hasta que llega la complexidad del trazo de las letras, sílabas, palabras…

Así pues, aquí tenéis un material para trabajar los trazos con los pequeños y pequeñas de la casa. Un material que se aconseja a criaturas entre 3 y 6 años, donde podéis reseguir los trazos con rotulador veleda que les encanta, o si preferís antes, podéis ofrecer reseguir estos trazos antes con los deditos, u ofrecer material como piedras, botones, conchas, garbanzos, plastilina…

 

110 tarjetas donde encontrarás:

 • Diferentes trazos
 • El trazo de números de colores
 • El trazo de las letras del abecedario en: letra de palo, letra ligada y letra de ’imprenta.

110 tarjetas iguales que la anterior propuesta, pero en formato libro alargado.

20 tarjetas de números (de l’1 al 20).

 

En total 240 tarjetas que podrás descargar en la web-tienda de Marona de colors, clicando aquí debajo:

https://maronadecolors.com/es/producte/grafomotricidad-motricidad-fina-trazos/

 

¡Te puedo asegurar que en nuestra casa ha triunfado!

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y lo comentes.

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mami de colores 😊

 

 

 

 

 

 

8 Experiments i propostes per tractar el coronavirus amb els infants-Cat/ 8 Experimentos y propuestas para tratar el coronavirus con l@s niñ@s-Cast.

POST EN CATALÀ

En aquest post no trobaràs res que parli d’angoixa ni de por.

Trobaràs 8 experiments/propostes per a dur a terme amb el teu fill o la teva filla per ajudar a entendre i prendre consciència de com d’important és el fet de rentar-se les mans, i a més a més, aquestes propostes els deixarà bocabadats/des.

Activitats que ajuden a treballar el pensament crític, la hipòtesis, la imaginació tot dibuixant com pensen que és la COVID19, i creant-lo després amb plastilina.

I una proposta pels més grans, realitzant un visual thinking del coronavirus.

Segur que no us descobreixo res de nou, però he pensat que estaria bé tenir un recull d’experiments sobre el coronavirus per poder fer amb els infants a casa, i si tot va bé, per fer també amb els alumnes esperem que aviat a l’escola.

EXPERIMENTS/PROPOSTES:

 

 1. Famós és l’experiment amb aigua, pebre i sabó. Un plat amb aigua, tirem pebre, fiquem el dit a l’aigua i veurem que el dit queda ple de pebre, és a dir, de virus. Si suquem un altre dit net al sabó i després al plat amb pebre, veurem com el pebre s’aparta del sabó. Com que és automàtic, els infants al·lucinen.

IMG_2639

 

 1. El mateix experiment que hem explicat anteriorment però canviem el pebre per la purpurina, queda com més vistós. El procediment és el mateix. Els infants es sorprenen igual o més.

 

 1. Experiment amb pintura.
  • Un infant es pinta la mà amb pintura i li dona la mà bruta a un infant que té la mà neta. Què ha passat? Doncs sí, que el que tenia les mans brutes li ha encomanat els virus al que tenia les mans netes.
 • Ens rentem les mans. Però eps! Un se les renta amb aigua i sabó i l’altre només amb aigua. Què ha passat? Doncs sí, el que se les ha rentat amb sabó no té restes de virus (pintura), i el que se les ha rentat només aigua, encara té virus (pintura) a la mà.

 

 1. Experiment del pa, aquest també és un experiment molt conegut. Es tracta d’agafar un tros de pa amb les mans netes i ficar-lo en una bossa transparent, i agafar un altre tros de pa amb les mans brutes, i ficar-lo en una altra bossa transparent. Penjar les bosses en un lloc on puguem veure els canvis que es produeixen cada dia en el pa.

 

Quan els infants comencen a veure el canvi d’estat del pa, queden al·lucinats dels virus que podem portar a les mans “aparentment” netes.

Aquesta transformació es sol donar en uns 7-10 dies.

 

 1. Ens fem un tatuatge. Doncs vinga, agafem retoladors, i ens dibuixem un “tattoo” a les mans. L’experiment consisteix en que quan acabi el dia no hi ha d’haver cap resta de tatuatge a les mans. Això vol dir que ens haurem rentat les mans moooolt bé!!! Felicitats!

IMG_2949

 

 1. Dibuixem la COVID19, com ens l’imaginem?

IMG_2952

 

 1. Fem la COVID19 amb plastilina. Com que ja l’hem dibuixat, perquè no el fem amb plastilina?

IMG_2951

 

 1. Pels més grans, fem un Visual Thinking, on d’una manera molt visual podem entendre i explicar on va aparèixer, perquè estem confinats a casa, què podem fer a casa, quina bona notícia ha arribat de la Xina, recomanacions de què fer i què no fer…

IMG_2620

 

Aquesta proposta ens la van proposar l’escola del meu fill, i va ser un encert, però abans s’ha de mirar el vídeo de l’INFO K on hi ha moltes preguntes i respostes per poder fer el Visual Thinking.

El programa és el del dia 12/03/2020, “Especial tancament d’escoles”: https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/especial-tancament-descoles-pel-coronavirus/video/6034957/

 

Espero que gaudiu realitzant aquests experiments.

Vinga va, un dia més és un dia menys!!!

 

Marona de colors 😊

POST EN CASTELLANO

8 EXPERIMENTOS Y PROPUESTAS PARA TRATAR EL CORONAVIRUS CON L@S NIÑ@S

 

En este post no encontrarás nada que hable de angustia ni de miedo.

Encontrarás 8 experimentos/propuestas para llevar a cabo con tu hijo o hija para ayudar a entender y tomar conciencia de la importancia del hecho de lavarse las manos, y, además, estas propuestas los dejará sorprendidos.

Actividades que ayudan a trabajar el pensamiento crítico, la hipótesis, la imaginación mientras dibujan la COVID19, como se la imaginan ellos y ellas, y creándolo luego con plastilina.

Y una propuesta para los más mayores, realizando un visual thinking sobre el  coronavirus.

Seguro que no os descubro nada nuevo, pero he pensado que estaría bien tener recogito  experimentos sobre el coronavirus para poder hacer con los más peques y porque no, con los más mayores en casa, y si todo va bien, para realizar también con los alumnos y las alumnas en la escuela cuando esto termine.

 

EXPERIMENTOS/PROPUESTAS:

 

 1. Famoso es el experimento con agua, pimienta y jabón. Un plato con agua, tiramos la pimienta, metemos el dedo en el agua y al sacar el dedo veremos que les queda el dedo lleno de pimienta, es decir, de virus. Si metemos otro dedo limpio en el jabón y luego en el plato del agua con pimienta, veremos como la pimienta se aparta del jabón. Como es automático, los niños y las niñas alucinan.

 

IMG_2639

 

 1. El mismo experimento que hemos explicado anteriormente, pero cambiamos la pimienta por la purpurina, queda como más vistoso. El procedimiento es el mismo. Los peques se sorprenden igual o más.

 

 1. Experimento con pintura.

Un/una niñ@ se pinta la mano con pintura y le da la mano sucia a un compañer@ que tiene la mano limpia. ¿Qué ha pasado? Pues sí, que el que tenía las manos sucias le ha contagiado los virus al compañer@ que tenía las manos limpias.

Nos lavamos las manos. ¡Pero ojo! Un/ niñ@ se las lava con agua y jabón y el otr@ solo con agua. ¿Qué ha pasado? Pues sí, el que se las ha lavado con jabón no tiene restos de virus (pintura), y el que se las ha lavado solo con agua, aún tiene virus (pintura) en la mano.

 

 1. Experimento del pan, este también es un experimento muy conocido. Se trata de coger un trozo de pan con las manos limpias y meterlo en una bolsa transparente, y coger otro trozo de pan con las manos sucias, y meterlo en otra bolsa transparente. Colgar las bolsas en un lugar donde podamos ver los cambios que se producen en el día a día en el pan.

Cuando los peques empiezan a ver el cambio de estado del pan, quedan alucinados de los virus que podemos tener en las manos “aparentemente” limpias.

Esta transformación se suele dar en unos 7-10 días.

 

 1. Nos hacemos un tatuaje. Pues venga, cogemos rotuladores, y nos dibujamos un “tattoo” en las manos. El experimento consiste en que cuando el día termine no tenemos que tener ningún resto de tatuaje en las manos. ¡¡¡Esto quiere decir que nos habremos lavado las manos muuuuuuy bien!!! ¡Felicidades!

IMG_2949

6. Dibujamos la COVID19, ¿Cómo nos imaginamos el virus?

IMG_2952

 1. Hacemos la COVID19 con plastilina. Como ya lo hemos dibujado, ¿por qué no lo hacemos con plastilina?

IMG_2951

 

 1. Para los más mayores, hacemos un visual Thinking, donde de una manera muy visual podemos entender y explicar donde apareció el coronaviurs, porqué estamos confinados en casa, qué podemos hacer en casa, qué buena notica ha llegado de la China, recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para hacer y qué no hacer…

IMG_2620

Esta propuesta nos la envió la escuela de mi hijo mayor, y fue un acierto, pero antes hay que mirar el vídeo de INFO K donde hay muchas respuestas para poder hacer el Visual Thinking.

El programa es del canal de super3, del día 12/03/2020, “Especial tancament d’escoles (Especial cierres de escuelas)”:

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/especial-tancament-descoles-pel-coronavirus/video/6034957/

 

Espero que disfrutéis realizando estos experimentos y propuestas.

¡¡¡Venga va, un día más es un día menos!!!

 

Marona de colors_Mami de colores 😊

 

 

 

La caseta del dòmino (CAT)/La casita del dómino (CAST)

LA CASETA DEL DÒMINO (CAT).

 

Heus aquí una plantilla molt senzilla per treballar la descomposició dels números amb les fitxes del dòmino.

Descompondre números pot ser un joc d’aprenentatge manipulatiu divertit i motivador en aquestes edats, on a més a més els infants de forma visual veuen i aprenen diferents maneres de descompondre.

Per fer la proposta més atractiva, pots imprimir la caseta amb fulls de colors, i a la teulada posar números de fusta de colors i anar canviant els números i complicant l’activitat progressivament.

Pots imprimir la caseta clicant en el següent enllaç aquí sota:

Caseta (dòmino) (1)

 

 

Si realitzes aquesta proposta a l’aula o a casa, m’agradarà veure com n’heu gaudit.

Gràcies pel teu feedback.

Marona de colors 😊

 

LA CASITA DEL DÓMINO (CAST).

 

Pues aquí una plantilla muy sencilla para trabajar la descomposición de los números con las fichas del dómino.

Descomponer números puede ser un juego de aprendizaje manipulativo divertido y motivador en estas edades, donde además los/las más peques de forma visual ven y aprenden diferentes maneras de descomponer.

Para hacer la propuesta más atractiva, puedes imprimir la casita con hojas de colores, y en el techo poner números de madera de colores y ir cambiando los números y complicar la actividad progresivamente.

Puedes imprimir la casita clicando en el siguiente enlace aquí debajo:

Casita (dómino) (1)

 

 

Si realizas esta propuesta en el aula o en casa, me gustará ver como la habéis gozado.

Gracias por tu feedback.

Marona de colors_Mami de colores 😊

 

 

 

 

 

Els reglets de Cuisenaire (50 targetes per descarregar) CAT / Las regletas de Cuisenaire (50 tarjetas para descargar) CAST.

POST EN CATALÀ

LES REGLETS DE CUISENAIRE (50 TARGETES PER DESCARREGAR)

Els reglets de Cuisenaire són un fantàstic material i recurs per treballar les operacions matemàtiques bàsiques a partir de primer de primària.

Què treballem?

 • El concepte del número.
 • La descomposició dels números.
 • Desenvolupem la memòria.

Però a P5 també hem començat a manipular amb els reglets d’una manera més lúdica, on a més treballem i desenvolupem la creativitat i la manipulació. De quina manera?

 1. Amb el joc lliure. Se’ls presenta el material als infants, i se’ls explica que aquestes fustetes de colors són per treballar les matemàtiques, concretament el càlcul. Però que nosaltres manipularem amb aquest material de manera lúdica, a la seva lliure elecció. D’aquesta manera estem treballant la creativitat.

 

 1. Amb les targetes dissenyades amb diferents propostes de més o menys dificultat de creació, on a més a més estem treballant:
 • L’atenció.
 • La concentració.
 • La discriminació de fustes a través dels colors i les diferents mides.

50 targes que podràs descarregar-te per treballar amb els teus alumnes a l’aula o amb els teus fills a casa a la nova web-botiga de Marona de colors, clicant aquí sota el següent enllaç:

https://maronadecolors.com/producte/50-targetes-dels-reglets-de-cuisenaire/

Et puc assegurar que els encanta.

Si et descarregues aquest material, em farà molta il·lusió que comparteixis el post i que el comentis.

Gràcies, gràcies, gràcies.

Marona de colors 😊

 

POST EN CASTELLANO

LAS REGLETAS DE CUISENAIRE (50 TARJETAS PARA DESCARGAR)

Las regletas de Cuisenaire son un fantástico material y recurso parar trabajar las operaciones matemáticas básicas a partir de primero de primaria.

¿Qué trabajamos?

 • El concepto del número.
 • La descomposición de los números.
 • Desarrollamos la memoria.

Pero en P5 también hemos empezado a manipular con las regletas de una manera más lúdica, donde además trabajamos y desarrollamos la creatividad y la manipulación. ¿De qué manera?

 1. Con el juego libre. Se les presenta el material a los niños y niñas, de manera que les explicamos que estas maderas de colores son para trabajar las matemáticas, concretamente el cálculo. Pero nosotros manipularemos con este material de manera lúdica, a su libre elección. De esta manera estamos trabajando la creatividad.

 

 1. Con las tarjetas diseñadas con diferentes propuestas de más o menos dificultad de creación, donde además estamos trabajando:
 • La atención.
 • La concentración.
 • La discriminación de maderas a través de los colores y los diferentes tamaños.

50 tarjetas que podrás descargarte para trabajar con tus alumnos y alumnas en el aula o con tus hijos en casa, clicando aquí debajo en el siguiente enlace:

https://maronadecolors.com/es/producte/50-tarjetas-de-las-regletas-de-cuisenaire/

Te puedo asegurar que les encanta.

Si te descargas este material, me hará mucha ilusión que compartas el post y que lo comentes.

Gracias, gracias, gracias.

Marona de colors_mami de colores 😊