BINGO DE LLETRES/BINGO DE LETRAS

POST EN CATALÀ

BINGO DE LLETRES

Proposta de lectoescriptura manipulativa a través del joc  DEL BINGO!!

Qui no ha jugat mai al bingo? Aquí un bingo DIY amb cartolines amb lletres.

 Què treballem amb el BINGO de lletres?

 • Aprenem les lletres
 • Identifiquem les lletres
 • Repassem les lletres
 • Capacitat d’atenció i concentració
 • Paciència
 • Normes de joc
 • Motricitat fina + pinça (per agafar els petits objectes de fusta i col·locar sobre les lletres.

Edat recomanada:

 • Una proposta ideal per a treballar a partir de 4-5 anys.

Materials a utilitzar:

 • En comptes de tatxar les lletres (que es podria fer amb retolador), utilitzem lletres de colors o de fusta. Es poden utilitzar pedretes, taps, monedes imantades, fitxes tipus parxís, oca, monedes de fusta, etc.

 

Elaboració cartrons:

 • Els cartrons són taules amb 12 lletres. Estan retallats i enganxats sobre fulls de colors, així estalviem imprimir amb color. Després es plastifica tot junt.

thumbnail_image5

DESCARREGA AQUÍ:

Cartrons lletres

Si t’ha agradat aquest post, tel’l descarregues o el comparteixes amb algú, diga-ho o deixa el teu comentari, serà una manera de saber que t’ha agradat i que l’utilitzaràs.

Gràcies,

Marona de colors 🙂

 

POST EN CASTELLANO

BINGO DE LETRAS

Propuesta de lectoescritura manipulativa a través del juego DEL BINGO!!

¿Quién no ha jugado nunca al bingo? Aquí un bingo DIY con cartulinas con letras.

¿Qué trabajamos con el BINGO de letras?

 • Aprendemos las letras
 • Identificamos las letras
 • Repasamos las letras
 • Capacidad de atención y concentración
 • Paciencia
 • Normas de juego
 • Motricidad fina + pinza (para coger los pequeños objetos de madera y colocar encima de las letras).

 

Edad recomendada:

 • Una propuesta ideal para trabajar a partir de 4-5 años.

Materiales a utilizar:

 • En vez de tachar las letras (que se podría hacer con rotulador), utilizamos letras de colores o de madera. Se pueden utilizar piedrecitas, tapones, monedas imantadas, fichas tipo parchís, oca, monedas de madera, etc.

 

Elaboración cartones:

 • Los cartonés son tablas con 12 letras. Están recortadas y enganchadas sobre hojas de colores, así ahorramos imprimir en color. Después se plastifica todo junto.

thumbnail_image5

DESCARGA AQUÍ:

Cartrons lletres

Si te ha gustado este post, te lo descargas o lo compartes con alguien, dilo o deja tu comentario, será una manera de saber que te ha gustado y que lo utilizas.

Gracias,

Marona de colors_Mami de colores 🙂

BINGO

CATALÀ

BINGO DE NÚMEROS

Heus aquí una proposta de matemàtiques manipulatives a través del joc, EL BINGO!!

Qui no ha jugat mai al bingo? Aquí un bingo DIY amb cartolines amb números del 0 al 9 i de l’1 al 20.

Què treballem amb el BINGO?

 • Capacitat d’atenció i concentració
 • Identificació números
 • Paciència
 • Normes de joc
 • Motricitat fina + pinça (per agafar els petits objectes de fusta i col·locar sobre els números).

Edat recomanada (a més edat, més dificultat):

 • Una proposta ideal per a treballar a partir de 3-4 anys, números del 0 al 9. A partir de 5 anys, números de l’1 al 20, al 30,…

Materials a utilitzar:

 • En comptes de tatxar els números (que es podria fer amb retolador), utilitzem cercles de fusta. Es poden utilitzar pedretes, taps, monedes imantades, fitxes tipus parxís, oca, etc.

thumbnail_F9DBD210-A941-45F5-84CA-7BE2EC74E43F

*Les peces petites de fusta tallades en cercles, són de la botiga Joguines Ecològiques de Vic.

Elaboració cartrons:

 • Els cartrons són taules amb 12 números. Estan retallats i enganxats sobre fulls de colors, així estalviem imprimir amb color. Després es plastifica tot junt.

 

DESCARREGA BINGOS:

Cartrons del 0 al 9

Cartrons del 0 al 20

Cartrons del 10 al 20

 

Si t’ha agradat aquest post, te’l descarregues o el comparteixes amb algú, diga-ho o deixa el teu comentari, serà una manera de saber que t’ha agradat i que l’utilitzaràs.

Gràcies,

Marona de colors 🙂

 

CASTELLÀ

BINGO DE NÚMEROS

Pues aquí una propuesta de matemáticas manipulativas a través del juego, EL BINGO!!

¿Quién no ha jugado nunca al bingo? Aquí un bingo DIY con cartulinas con números del 0 al 9, del 10 al 20, y del 0 al 20.

¿Qué trabajamos con el BINGO?

 • Capacidad de atención y concentración
 • Identificación números
 • Paciencia
 • Normas de juego
 • Motricidad fina + pinza (para coger los objetos pequeños de madera y colocar encima de los números).

Edad recomendada (a más edad, más dificultad):

 • Una propuesta ideal para trabajar a partir de 3-4 años, números del 0 al 9. A partir de 5 años, números del 1 al 20, al 30,…

Materiales a utilizar:

 • En vez de tachar los números (que se podría hacer con rotulador), utilizamos círculos de madera. Se puede utilizar piedrecitas, tapones, monedes imantadas, fichas tipo parchís, oca, etc.

thumbnail_F9DBD210-A941-45F5-84CA-7BE2EC74E43F

*Las piezas pequeñas de madera cortadas en círculos, son de la tienda Joguines Ecològiques de Vic.

Elaboración cartones:

 • Los cartonés son tablas con 12 números. Están recortadas y enganchadas sobre hojas de colores, así ahorramos en imprimir en color. Después se plastifica todo junto.

 

DESCARGA BINGOS:

Cartrons del 0 al 9

Cartrons del 0 al 20

Cartrons del 10 al 20

 

Si te ha gustado este post, te lo descargas o lo compartes con alguien, dilo o deja tu cometnario, será una manera de saber que te ha gustado y que lo utilizas.

Gracias,

Marona de colors_Mami de colores 🙂

 

TURISME PEDAGÒGIC/TURISMO PEDAGÓGICO

POST EN CATALÀ

 

TURISME PEDAGÒGIC

En què consisteix el turisme pedagògic?

El turisme pedagògic consisteix a visitar altres centres. És un intercanvi d’experiències pedagògiques amb altres centres i escoles. Un aprenentatge per mirar i veure noves metodologies, nous espais, maneres d’organització diferent, aules, ambients, racons… i és que jo sempre dic que de tots i de tothom podem aprendre.

Aquestes visites pedagògiques ens ajuden als docents a reflexionar sobre la pràctica educativa.

A continuació trobareu 3 documents per veure i descarregar si ho desitgeu:

Enllaç 1: Llistat escoles per fer Turisme Pedagògic

Enllaç 2: Llistat de formacions + visites pedagògiques

Enllaç 3: Fotografies de centres

 

Som-hi!!!

Escoles que m’heu fet arribar, on realitzen visites guiades pels docents, ordenades per ordre alfabètic.

Enllaç 1, clica a sobre: 

Llistat escoles per fer Turisme Pedagògic (CAT)

transporte-trafico-diseno-vehiculos_24877-49980

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIONS + VISITES PEDAGÒGIQUES

I a continuació, un llistat de centres i escoles on a part de fer formació també fan visites pedagògiques al seu espai:

Enllaç 2, clica a sobre:

Llistat formacions (CAT)

Diverse group of kids drawing on a blackboard

 

FOTOS ESCOLES TURISME PEDAGÒGIC

Enllaç 3, clica a sobre:

FOTOS TURISME PEDAGÒGIC

icono-camara-analogica_23-2147511482

 • Si t’ha agradat aquest post, deixa un comentari.
 • Compartir ens fa grans!

 

Marona de colors_mami de colores.

 

POST EN CASTELLANO

 

TURISMO PEDAGÓGICO

¿En qué consiste el turismo pedagógico?

El turismo pedagógico consiste en visitar otros centros. Es un intercambio de experiencias pedagógicas con otros centros y escuelas. Un aprendizaje para mirar y ver nuevas metodologías, nuevos espacios, maneras de organización diferente, aulas, ambientes, rincones… y es que yo siempre digo que de todo y de todos podemos aprender.

Estas visitas pedagógicas nos ayudan a los y las docentes a reflexionar sobre la práctica educativa.

A continuación encontraréis 3 documentos para ver y descargar si lo deseais:

Enlace 1: Listado escuelas para hacer Turismo Pedagógico

Enlace 2: Listado de formaciones + visitas pedagógicas

Enlace 3: Fotografías de centros

 

Vamos allá!!!

Escuelas que me habéis hecho llegar, donde realizan visitas guiadas para l@s docentes, ordenadas por orden alfabético.

Enlace 1, clica encima: 

Llistat escoles per fer Turisme pedagògic (CAST)

transporte-trafico-diseno-vehiculos_24877-49980

 

FORMACIONES + VISITEA PEDAGÓGICAS

Y a continuación, un listado de centros y escuelas donde además de formación también realizan visitas pedagógicas en su espacio:

Enlace 2, clica encima:

Llistat formacions (CAST).

Diverse group of kids drawing on a blackboard

 

FOTOS ESCUELAS TURISMO PEDAGÓGICO

Enlace 3, clica encima:

FOTOS TURISME PEDAGÒGIC

icono-camara-analogica_23-2147511482

 • Si te ha gustado este post, deja un comentario,
 • Compartir nos hace grandes!

 

Marona de colors_mami de colores.