MOTRICITAT FINA

LES ACTIVITATS DE MOTRICITAT FINA SÓN TOTES AQUELLES ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN PRECISIÓ, UNA BONA ATENCIÓ-CONCENTRACIÓ, UN ALT NIVELL DE COORDINACIÓ ÓCULO-MANUAL.

ÉS IMPORTANT QUE L’INFANT DOMINI AQUESTES HABILITATS PER A UNA BONA ADQUISICIÓ DELS APRENENTATGES DE L’ESCRIPTURA.

AIXÍ QUE ÉS UN TREBALL QUE DEMANA TREBALLAR I ENFORTIR: MANS, DITS, CANELLS, AVANT-BRAÇOS, BRAÇOS, QUE S’UTILITZEN EN EL PROCÉS DE L’ESCRIPTURA.

ÉS IMPORTANT QUE DES DE BEN PETITS ELS DEIXEM MANIPULAR I EXPERIMENTAR AMB TOT TIPUS DE MATERIALS, SIGUIN PER A SER EMPRATS PER A LA SEVA FINALITAT O NO, JA QUE AL CAP I A LA FI EL QUÈ FA LA CRIATURA ÉS AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS MOTORES FINES.

ALGUNS EXEMPLES SÓN:

OBRIR I TANCAR TAPS (ENROSCAR-DESENROSCAR):

A l’etapa de 3 a 6 anys, activitats com obrir i tancar taps, són activitats com hem dit que necessiten precisió, coordinació, força controlada, i si afegim colors i formes, a més d’aprendre aquests atributs, també treballem la concentració.

Fem treballar els ditets, la mà, el canell, avant-braç i braç.

IILY9430

Material: Caixa de gelats “tunejada” (pintada amb pintura), taps blancs de cartrons de brick, gomets de colors i cola o pistola de silicona.

IMG_0572

Aviat més activitats…